Hem / Miljöcertifiering

Miljöcertifiering

Alla banor/anläggningar ska miljöcertifieras.

OBS! Fr o m 2007 utfärdas inga banlicenser om inte miljöcertifiering är genomförd.

Kontakta respektive distrikts miljöansvarige efter det att klubben utfört miljörevision. Denne representant kommer ut till klubben och ni diskuterar gemensamt utfallet av revisionen. Anser distriktets miljöansvarige att allt är utfört enligt revision kommer ni att erhålla ett diplom som säger att ni har en miljöcertifierad anläggning. Detta gäller de två första blanketterna.

Alla blanketterna går att fylla i på nätet och spara ner.

Längre ner finner ni också lathund för banbesiktare, miljöchecklistor med förklaringar för SM mm i motocross och enduro.
•Miljörevisionsblankett för Klubb - Permanent anläggning - Träningsområde används även på s k E-klassad bana (träningsbana) som tidigare haft en särskild blankett.
Samma blankett används också vid uppföljning av miljörevision vid ordinare banbesiktning (vart tredje år - i motocross vartannat år)


• Miljörevisionsblankett för Träningsområde Utanför Permanent Anläggning
används exempelvis för träningsområden som ligger helt separat och inte utgår från en anläggning eller klubbstuga

• Miljörevisionsblankett för Tävling på Tillfällig Anläggning används när en tävling anordnas utanför miljöcertifierad permanent anläggning.

Svemo miljökommitté är mån om att alla föreningar gör någon typ av miljöcertifiering. Har ni ingen permanent anläggning ska ni alltså istället miljöcertifiera själva tävlingen.

Här nedan finns förutom de olika blanketterna med handledningar även en lathund för banbesiktare vid uppföljning av miljöcertifiering samt miljöchecklista med förklaringar för SM-arrangörer i motocross som kommer att testas under säsongen 2013.

 

Miljörevisionsblankett - Klubb - Permanent anläggning - Träningsområde
(Uppdaterad blankett 2016-06-14. Används även till E-klassade banor samt vid uppföljning av banbesiktare)
Handledning miljörevision - Klubb - Permanent anläggning - Träningsområde

Lathund för banbesiktare vid uppföljning av miljöcertifiering

(Hjälp till banbesiktarna) 

Miljörevisionsblankett - Träningssområde Utanför Permanent Anläggning
(Uppdaterad blankett 2016-06-14)
Handledning miljörevision - Träningsområde Utanför Permanent Anläggning

Miljörevisionsblankett - Tävling på Tillfällig Anläggning
(Uppdaterad blankett 2016-06-14)
Handledning miljörevision - Tävling på Tillfällig Anläggning

Miljöchecklista för SM-arrangörer motocross

Förklaringar till miljöchecklistan för SM-arrangörer i motocross

(Att användas av SM-arrangörer i motocross. Kan även användas vid andra motocrosstävlingar)

Miljöchecklista enduro med förklaringar

(Att användas vid SM, Kåsan, GGN, Stångebro och Ränneslätt)