Hem / Förbundet / Svemo Förbundsmöte 2022

Svemo Förbundsmöte 2022

Vartannat år hålls Svemo förbundsmöte som kan betraktas som årsmöte. Under mötet väljs en ny ordförande och styrelse in till förbundet och viktiga beslut fattas om förbundets riktning framåt. 

Svemo förbundsmöte ägde rum lördagen den 2 april i Sollentuna.

Möteshandlingar 2022 >>

Svemo verksamhetsberättelse 2020 - 2021 >>

Se sändingen av Förbundsmötet gratis på SvemoPlay>>

Svemo Thumbnail StayLive.png

Valresultat från förbundsmötet 2022:

Styrelse:

Håkan Leeman – avgår som ordförande. Utses till hedersordförande.

Josefin Lundin – avgår som ledamot 

Thomas Avelin – avgår som ledamot 

 

Robert Svensson – nyvald ordförande

Eva-Lotte Gustafsson – nyvald ledamot på fyllnadsval i två år

Lars Pärnebjörk – nyvald ledamot 

Jonas Gustafson – nyvald ledamot (tidigare adjungerad i styrelsen)

 

Omvalda: Åke Knutsson, Anja Claesson

Kvarstående: Ola Hansson Ulla Peterson

 

Revisorer:

Björn Samuelsson - omvald

Christer Svensson - omvald

Jon Lindberg - nyvald

Disciplinnämnden: 

Lars Nilsson - omvald ordförande

Johanna Granqvist - omvald ledamot

Per-Åke Tjäder - omvald ledamot

Kvarstår: Åke Knutsson, Ove, Johansson

Valberdening:

Stig Klemetz – avgår som sammankallande

Håkan Olsson – avgår som ledamot

 

Roger Clemensson – nyvald sammankallande

Tony Jacobsson – nyvald ledamot

Per Lennerman – nyvald ledamot

Omvalda: Annika Ekengren, Ann-Christine Forswall