Hem / Förbundet / Svemo Förbundsmöte 2022 / Distriktsårsmöten

Distriktsårsmöten

Enligt Svemos stadgar ska förbundet innan 1 december året före förbundsmötet delge SDF hur många ombud (utöver de 3 fasta) varje SDF har.

Nedan ser ni en lista över antalet ombud per SDF:

 

Södra                 3 + 4 = 7

Västra                3 + 6 = 9

Östra                  3 + 6 = 9

Nedre Norra        3 + 2 = 5

Mellan Norra       3 + 2 = 5

Övre Norra          3 + 2 = 5

När ni väljer ombud på era respektive årsmöten ber vi er att skicka in namn så snart som möjligt, dock senast 1 mars, till Svemos kansli.

Om namn på ombud ej kommer in i tid så har ni inga ombud vid förbundsmötet.

Ombuden ska vara anmälda till Svemos kansli jämnt år senast den 1 mars.

För de valda ombuden väljs tre (3) suppleanter per SDF.

Vänligen meddela alla kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, mailadress, personnummer) till era valda ombud senast 1 mars 2022.

Skicka informationen till This is a mailto link