Hem / Förbundet / Tävlingskommittén

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén (TK) är utsedda av Svemo styrelse och utgörs av sammankallande samt ledamöter.

TK ansvarar för:
- vädjan/överklagan
- utgivning av Nationella Tävlingsreglementet (NT) vartannat år
- tolkning av övriga regler såsom Specialreglementen