Hem / Förbundet / Utmärkelser

Utmärkelser

Svemo förtjänsttecken och utmärkelser. Under förbundets 75-åriga historia har det uppstått behov av att särskilt uppmärksamma förtjänstfulla arbetsinsatser och långvariga engagemang. Samtliga medaljer och förtjänsttecken är enbart avsedda för engagemang på ideell bas. För Svemo är det viktigt att på ett traditionellt och värdigt sätt kunna tacka förbundets många engagerade ledare. Svemo's förtjänsttecken och utmärkelser delas ut till ledare, förare eller klubbar för lång och trogen tjänst eller för speciella, hedervärda insatser.

 

Svemo utmärkelsetecken indelas i:

Kunglig Medalj
Utdelas i samråd med Svenska Bilsport-, Svenska Flygsport- och Svenska Racerbåtförbundet efter gemensamma bestämmelser. Endast person som har fått sitt förbunds högsta utmärkelse kan föreslås av ordinarie ledamot i respektive förbunds styrelse.


Förtjänstmedalj
Svemo förtjänstmedalj, som utdelas i guld, silver och brons, är instiftad för att tilldelas person som erkänsla för långvariga, nitiska och framgångsrika insatser för motorcykel/snöskotersporten.

Medaljen i guld - insats under minst 20 år.
Medaljen i silver - insats under minst 15 år.
Medaljen i brons - insats under minst 10 år.

Bestämmelser om rutiner för ansökan, utdelningstillfälle m m finns att hitta i Motorkalendern, Bilaga M NT. 


Förtjänstplakett
Svemo förtjänstplakett utdelas i guld, silver och brons till personer, föreningar, företag etc vilka befrämjat motorcykel/snöskotersporten genom förtjänstfulla och aktiva insatser oberoende av tidslängd.

Bestämmelser om rutiner för ansökan, utdelningstillfälle m m finns att hitta i Motorkalendern, Bilaga M NT.


Jubileumsdiplom
Svemo jubileumsdiplom utdelas till jubilerande föreningar inom Svemo enligt följande:

10-årsjubileum - Jubileumsdiplom
25-årsjubileum - Jubileumsdiplom + standar
50-årsjubileum - Jubileumsdiplom + liten skål
75-årsjubileum - Jubileumsdiplom + mellanstor skål
100-årsjubileum - Jubileumsdiplom + stor skål


Prisplakett
Svemo Prisplakett är avsedda att användas som pris vid tävlingar efter beställning till Svemo kansli.


Standar
Svemo standar får utdelas huvudsakligen till:
Organisationer, företag och enskilda som tack för utförda tjänster.

Representativt i samband med större internationell tävling till FIM/UEM officiell delegat och värdlandets ledning.


Elitförarmärke (Stora Grabbars Märke)
Erövrade poäng ska av respektive förare/passagerare genom klubben redovisas till Svemo. Redovisning ska ske på särskild blankett.


Arne Bergströms Vandringspris
Arne Bergströms Vandringspris är instiftet för att kunna utdelas till person som under en lång följd av år, idéellt arbetat inom förening, distrikt eller förbund, och genom sitt arbete verkat för förbundets fortsatta utveckling samt genom sitt uppträdande och gärning varit en förebild för sina kollegor inom Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet.

Svemo styrelse fattar beslut vem som ska tilldelas utmärkelsen. Utdelning sker i samband med ett förbundsmöte.

Blanketter för utmärkelsetecken>>


Miljöpriset
Mera information om vissa utmärkelser finns i Motorkalendern, Bilaga L, M, N och O i NT