Hem / Förbundet / Vädjoinstansen

Vädjoinstansen

Vädjoinstansen (VI) är utsedda av Svemo styrelse och utgörs av ordförande samt sportchefen på Svemo kansli. Respektive sektion utser också sakkunnig i respektive gren.

VI ansvarar för:
- handläggande av vädjoärenden