Uppklassning till Ungdomslicens redan 2023

Förare som är födda 2012 och fyller 12 år under 2024, kan klassa upp sig till ungdomslicens fr.o.m. 18 oktober

Svemo Motocrossektionen har beslutat att, fr.o.m. idag onsdag den 18 oktober kan förare som är födda 2012 (fyller 12 år 2024) klass upp sig till Ungdomslicens redan för innevarande säsong.
Detta gör det därmed möjligt för förare att t.ex. delta i tävlingsserier som sträcker sig över nyåret och inte behöva byta klass, efter nyår.

Förare som önskar klass upp sig till Ungdomslicens, skickar ett mail till: motocross.kansli@svemo.se

I mailet anges följande uppgifter:

Ämne: Uppklassning till U-licens Motocross 2023
Förarens förnamn/efternamn
Födelsdata (åå/mm/dd)
TA id.nr

Därefter kommer licensavdelningen att lägga upp ungdomslicens i varukorgen i den personliga profilen i Svemo TA, när licenstillägget (mellanskillnaden till mellan guldhjälm och ungdomslicens) är betalt är licensen giltigt och tävlingsdeltagande kan se. Det är också viktigt att du som planerar delta i Ungdomsklass, har en dialog med aktuell arrangör och informerar dem. Kontaktuppgifter finns i tävlingens tilläggsregler i Svemo TA.