Förtydligande gällande Next Generation (NG)

Efter frågor om modellkoder och homologiseringsdatum har Svemo Roadracing kontaktat FIM gällande hur homologiseringslistorna ska tolkas, vad gäller homologiseringsdatum kontra produktionsdatum som inte alltid sammanfaller i listan. Svaret blev att det är motorcykelns modellbeteckning som gäller. Homologiseringsdatum skall tolkas som månad för beslut. Svemo gör samma tolkning som FIM. Nedan lista över modellbeteckningar är det som gäller.

Listing of FIM homologated motorcycles for 2023 (pdf)

Specialreglemente Roadracing kan ändras om osportsliga fördelar och/eller säkerhetsmässiga bedömningar framkommer, enligt punkt 8.2.1.2.

Specialreglemente Roadracing

SR Roadracing