Philip Lund ny koordinator för säkerhetsrådet!

Tidigare har Tony Olsson varit kanslipersonalens koordinator för Svemo säkerhetsråd. Nu har rollen lämnats över till Philip Lund.

Säkerhetsrådets uppdrag är att göra sporten säkrare. I rådet finns det en representant för varje sportgren, vilket gör att rådet har samlad kompetens för säkerhetsfrågor från hela verksamheten. Förbundets vision lyder; Ingen ska skada sig för livet!

 

Läs mer om hur Svemo arbetar med säkerhet!

Profilbild koordinator enduro
Philip Lund
Tony Olsson

Svemos säkerhetsarbete

Läs mer om hur Svemo arbetar med säkerhet!

Vårt säkerhetsarbete
En stor röd plog plogar upp en isbana.