Svemo Valberedning informerar inför Förbundsmötet 2024

Inför Svemos Förbundsmöte i april 2024 går ett antal ledamöters mandattid ut.
Vi söker därför kandidater till Svemos styrelse, revisorer, disciplinnämnd och valberedning. Nu har Ni möjlighet att påverka framtiden genom att lämna Era förslag till valberedningen respektive revisorerna. Vi behöver Din/Er hjälp.
Valberedningen har förhört sig hos berörda ledamöter om intresse finns att stå till förfogande ytterligare en period med följande resultat:

STYRELSEN

Robert Svensson Ordförande Står till förfogande
Ola Hansson Ledamot Står till förfogande
Ulla Peterson Ledamot Står till förfogande
Vakant Ledamot
Lotta Kronåker Boström Adjungerande Står till förfogande

Under 2022-23 har Lotta Kronåker Boström varit adjungerad ledamot i styrelsen.

Åke Knutsson Vice ordförande Mandattid tom 2026
Anja Claesson Ledamot Mandattid tom 2026
Jonas Gustafsson Ledamot Mandattid tom 2026
Lars Pärnebjörk Ledamot Mandattid tom 2026

REVISORER

Björn Samuelsson Står till förfogande
Christer Svensson Står till förfogande
Jon Lindberg Står till förfogande

DISCIPLINNÄMND

Lars Nilsson Ordförande Står till förfogande
Åke Knutsson Ledamot Står till förfogande
Ove Johansson Ledamot Står till förfogande

 

Johanna Granqvist Ledamot Mandattid tom 2026
Per-Åke Tjäder Ledamot Mandattid tom 2026

Med denna information vill valberedningen inhämta förslag och synpunkter från medlemmar, föreningar, distrikt, sektioner och kommittéer. Därefter sammanställer valberedningen förslagen för presentation på förbundsmötet.
.
Namnförslag önskas senast 2024-02-20.
Förslag skall ställas till valberedningen.
Roger Klemensson, Lindbrinken 3, 572 51 Oskarshamn
E-mail: roger.clemensson@telia.com eller valberedning@svemo.se
Upplysningar telefon 070-347 12 23

VALBEREDNINGEN

Roger Klemensson Sammankallande Ej till förfogande
Annica Ekengren Ledamot Till förfogande
Ann-Christine Forswall Ledamot Till förfogande
Tony Jacobsson Ledamot Till förfogande
Per Lennerman Ledamot Ej till förfogande

Namnförslag på personer till valberedningen önskas senast 2024-02-20.
Förslag skall ställas till revisor Christer Svensson,
Eriksgatan 8, 331 41 VÄRNAMO eller e-mail: christer.svensson@fastighetsbyrån.se
Upplysningar per telefon a. 0370-15770 eller m. 0705-158475