Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Reflektioner kring Marknadsdomstolens beslut
Strax innan jul meddelade Marknadsdomstolen sitt avgörande i tvisten mellan Bilsportförbundet och Konkurrensverket. Läs Håkan Leemans reflektioner på beslutet.

Basen i denna konflikt handlar om Bilsportförbundets regelverk, som hindrat förare och funktionärer att delta i verksamhet arrangerat av personer eller organisationer som står utanför Bilsportförbundet. Men frågan är större än så. I sin förlängning handlar detta om all svensk ideell föreningsverksamhet (idrottsrörelse, scoutrörelse, politiska partier för att bara nämna några) och dess roll i samhället. Konkurrensverkets syn, som Marknadsdomstolen sedan till stor del fastslår, är att all föreningsverksamhet är att betrakta som företagande i konkurrenshänseende.

Rent juridiskt är Marknadsdomstolen sista instans i detta fall. Det betyder att beslutet möjligen kan överklagas till Europadomstol eller liknande, men det är nog tveksamt om det är rätt väg att gå eller ens värt tiden och pengarna. Det kan för övrigt vara värt att påpeka att själva domen enbart gäller Svenska Bilsportförbundet, och de följder av domen som diskuterats handlar mest om att denna dom med säkerhet kommer att vara prejudicerande. En framtida förändring av detta beslut och dess följder måste därför ske på den politiska arenan, d v s att riksdagen reglerar föreningslivets position i förhållande till kommersiell verksamhet. Idag är föreningar och dess verksamhet i stort sett oreglerad i lag, vilket många forskare tidigare uppmärksammat politikerna på.

För Svemos dagliga verksamhet har beslutet ingen omedelbar betydelse, som vi tidigare informerat om. Våra stadgar eller vårt regelverk behöver inte ändras på grund av detta och översyn av delar av det nationella tävlingsreglementet pågår redan till följd av diskussioner i samband med Förbundsstämman. Vi har idag i vare sig vårt reglemente eller i våra stadgar några bestämmelser som hindrar förare och/eller funktionärer att medverka i arrangemang utanför Svemo. Hur respektive sektion sedan väljer att behandla förare och funktionärer som deltar i dessa arrangemang i fråga om exempelvis uttagningar till landslag eller talangsatsningar, det är en fråga som inte berörs av domen mot Bilsportförbundet eller av nuvarande konkurrenslagstiftning.

Förbundsmötet 2012 ville att Svemo skulle se över konkurrerande verksamhet och hur vi kan möta denna verksamhet genom anpassning av regelverk och tävlingsarrangemang. Styrelsen tillsatte därför under sommaren 2012 en arbetsgrupp, som under 2012 och 2013 skall se över detta ur ett flertal perspektiv. Förbundsmötets syn, vilken givetvis delas av Styrelsen, är att vi skall bemöta konkurrerande verksamhet genom att göra vår egen verksamhet bättre och mer tillgänglig. Utan att föregå arbetsgruppens slutsatser och rekommendationer, så kan jag bara konstatera att arbetsgruppen fått en bra start, ett brett stöd och intressanta åsikter såväl internt som externt.

Min egen åsikt är att konkurrens är bra och leder till en bättre produkt, om konkurrensen sker på lika villkor. Marknadsdomstolens dom leder nu till att vi behöver – till och med är mer eller mindre tvingade – att se över vår verksamhet för att se hur vi kan göra den mer attraktiv för våra förare och funktionärer, något som ibland kan glömmas bort i en mer monopolistisk värld. Jag vill dock absolut inte gå så långt i konkurrensstyrt marknadstänkande som att kalla förare och funktionärer för ”kunder”. För mig är medlem ett starkare ord än kund, eftersom det visar att personen också är delaktig i verksamheten. För att möta konkurrensen måste vi alltså öka medlemsnyttan.

 I detta arbete kring medlemsnytta måste vi dock ta hänsyn till ett antal olika faktorer – såväl interna som externa. För mig kan vi långsiktigt aldrig göra avkall på säkerhet och miljö, faktorer som idag är starka och viktiga i våra relationer med andra förbund, med myndigheter och med samhället i stort. Vi måste också ta hänsyn till att många människor idag eftersträvar ett enkelt och bekymmersfritt utövande av fritidsaktiviteter, något idrottsrörelsen generellt sett och Svemo specifikt varit mindre bra på att hantera. Vi måste dessutom hantera att allt idrottsutövande inte syftar till elitsatsningar. Tvärtom så efterfrågar allt fler en motionsbaserad tävlingsverksamhet, vilken med dagens regelverk och administration upplevs som komplicerad.

I en värld med konkurrens står vi egentligen relativt väl rustade. Vi har ett stort utbud av aktiviteter och tävlingar, en väl fungerande administration, ett demokratiskt och rättssäkert system av regler och medbestämmande, höga krav på säkerhet och miljö och inte minst ett stort engagemang i klubbar och distrikt. För mig handlar det därför till stor del att se över befintlig verksamhet så att vi fokuserar mer på medlemsnytta.

Jag tycker till sist att det känns väldigt bra att så många är av uppfattningen att vi inte skall bemöta konkurrensen med förbud och hårdare regler, utan att vi måste anpassa vår egen verksamhet till att bli mer attraktiv. Med anledning av detta vill jag gärna dela med mig av två tänkvärda talesätt:

  • Om man vill göra något populärt behöver man bara förbjuda det. (Karl Farkas)
  • Det sägs att tiden förändrar saker, men man måste faktiskt ändra dem själv.(Andy Warhol)

 

Håkan Leeman, Ordförande Svemo

Uppdaterad: 2017-04-11 14:47
Skribent: Stefan Lang

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping