Rapportera skada

Förare, passagerare, minder, navigatör och vårdnadshavare

Vid träning och tävling i Sverige

 1. Du som skadad eller du som är vårdnadshavare ska omedelbart efter olycksfallet anmäla händelsen till tävlingsledare/supervisor/domare (vid tävling) eller träningsledare/klubbledare (vid träning).
 2. Få bekräftat av föreningen eller ansvarig ledare när din skada är rapporterad till Svemo i tävlingsrapporten (vid tävling) eller som träningsskada (vid träning).
  Annars kan försäkringsbolaget If inte ta emot din skadeanmälan.
 3. Därefter ska du som skadad eller vårdnadshavare anmäla olyckan till försäkringsbolaget If skadeservice. Uppge namn, personnummer, telefonnummer, e-post samt datum, plats och händelseförloppet.

Skadeanmälan till If Skadeförsäkring:

Vid träning och tävling utanför Sverige

(gäller endast förare med internationellt tillägg på licensen)

 • Vid olycka utomlands kontakta: If Skadeförsäkring.
  Telefon: +46 8 121 88 330, olycksfall.foretag@if.se.
 • Vid olycka av allvarlig karaktär, kontakta Ifs medicinska assistans.
  Telefon: +46 8 121 88 008 , travelcare@if.se
 • För förare med internationell licens gäller försäkringen även hemtransportkostnader. Försäkringen gäller endast på banor och/eller tävlingar och träningar som är godkända av det FIM, FIM Europe eller UIM anslutna förbund där träningen eller tävlingen bedrivs.

Vid tävling utomlands där det krävs FIM International Licence (EM, VM)

 • Vid skada ska FIM:s försäkringsbolag kontaktas omedelbart på telefon +33 (0)1 55 98 51 68
 • eller mejl voyage@mutuaide.frSkadeservicen är öppen dygnet runt alla dagar.