Dokument och blanketter

Minimoto

För föraren

Välj ett årtal

Regler för tävlingar inom barnidrott i de nordiska länderna

Villkor IFs olycksfallsförsäkring för förare

Försäkringsinformation från FIM till förare

Övriga dokument

Välj ett årtal

Incidentrapport asfalt

Bilaga A minimoto

Manualer för Svemo TA

Välj ett årtal

Laganmälan och laghantering Svemo TA

Activate and use your profile on Svemo-TA

Aktivera och använda din profil på Svemo-TA

Protokoll

Välj ett årtal

Minimoto RM-arrangörsmöte 2024

Minimoto RM-arrangörsmöte 2023

Roadracing - Minimoto protokoll 2022-04

Roadracing - Minimoto protokoll 2022-03

Roadracing - Minimoto protokoll 2022-02

Roadracing - Minimoto protokoll 2022-01

Roadracing - Minimoto protokoll 2021-01

Roadracing - Minimoto protokoll 2021-02

Roadracing - Minimoto protokoll 2021-03

Roadracing - Minimoto protokoll 2021-04