Licenser Motocross

Bild på en hand med en telefon som visar en Svemo licens på displayen.

Vägledning kring ålder, tävlingsklasser och maskinklasser:

Information om respektive licens:

Licensen kan användas vid träning på flera klubbar och i flera grenar. Deltagande i klubbtävling i motocross tillåts endast i den klubb där förarens licens är utfärdad. Det går att uppgradera licensen till en högre nivå under säsongen. Klubblicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år.

Förarlicens för guldhjälmsklass erhålls efter genomgången guldhjälmsutbildning arrangerad av förarens klubb och dess utbildade barnledare. Licens kan utfärdas t.o.m. det kalenderår föraren fyller 12 år. (Kvinnliga förare t.o.m. 15 år kan efter godkänd nedklassning (se blankett) erhålla Guldhjälmslicens.)

Delmoment och kunskapskrav i Guldhjälmsutbildningen:

När en förare under 12 år ska ta Guldhjälmslicens genomförs förare och vårdnadshavare Guldhjälmsutbildningen ledd av klubbens Barnledare. Nedanstående lista visar de delmoment och grundnivåer för respektive steg i utbildningen.

En bronshjälmsförare skall kunna:

Gul flagg, röd flagg. Vilken utrustning du skall ha på dig när du kör motocross.

Teckenspråk på banan, förare stannar, förare stoppar motorn, kör. Slalomkörning mellan konor, köra fram mot två konor, sakta ner mellan konorna, gasa på. Balans och bromsprov. Träna på att släppa vänster hand från styret. Höja blicken vid körning. Goda kunskaper i upp- och nedväxling. Uppvärmning före mc-träning

Silverhjälmen förar- och vuxendelen:

”Tio goda råd”. Samtliga flaggsignaler i SR Motocross 6.3. t o m 6.3.11. Uppförande mot träningskamrater på och utanför banan. Uppförande i depå. Hälsa. Vikten av kost och dryck, vikten av paus. Skillnad mellan paus och körning.

Fullständigt teckenspråk på banan. Slalomkörning stående. Färdighet i acceleration – inbromsning. Koordinationsbana och balansprov. Grindstart. Kör ett träningsheat med max 10 startande.

En guldhjälmsförare skall kunna:

Teori:
Kunskap om den egna klubben samt Svemo. Muntligt och skriftligt teoriprov för förardelen respektive vuxendelen.

Praktik:
Examensheat max 20 startande på grind. Enklare underhåll av motorcykeln och dess funktioner. Memorera bana. Körning på olika underlag, jord + sand + lera

Vårdnadshavare ska ha genomgått utbildning för vårdnadshavare parallellt med barnets märkestagningar.

Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 12 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 16 år. Förare som inte genomgått Guldhjälmsutbildningen och därefter inte tagit ut licens behöver genomföra en uppkörning.

Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 15 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 21 år.

Förare som inte haft en tävlingslicens inom en 5-årsperiod behöver genomföra en uppkörning för att kunna lösa en Juniorlicens.

Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 22 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 64 år. Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

Förare som inte haft en tävlingslicens inom en 5-årsperiod behöver genomföra en uppkörning för att kunna lösa en Seniorlicens.

Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 15 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 64 år. Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

Förare som inte haft en tävlingslicens inom en 5-årsperiod behöver genomföra en uppkörning för att kunna lösa en Breddlicens.

Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 16 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 64 år. Licensen utfärdas endast till förare som uppnått särskilt uppklassningsresultat i Sverige Cup/Junior-SM.

Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m det kalenderår föraren fyller 16 år t.o.m det kalenderår föraren fyller 64 år. Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

Förarlicens för denna klass utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 15 år och gäller endast vid Enklare tävling i Motocross.

Passagerarlicens för tävlingsdeltagande utfärdas fr.o.m. 1 januari det år passageraren uppnår lägsta åldersgräns t.o.m. 31 december det år passageraren uppnår högsta åldersgräns,  15-64 år.
Passagerare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning. Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år. Förarlicens, oavsett tävlingsart, gäller som passagerarlicens vid uppnådd ålder. Ungdoms- och guldhjälmslicens gäller ej som passagerarlicens.

Helårs-/Tillfällig licens

För att delta i träning eller tävling i en Svemo-ansluten klubb och ha ett försäkringsskydd ska du som förare lösa licens. Du kan välja mellan att lösa en helårslicens för träning/tävling eller en tillfällig licens för en enstaka tävling.

 

För att kunna lösa licens gäller vissa grundförutsättningar:

  • Du som förare ska vara medlem i en Svemo-ansluten klubb och betala din medlemsavgift till klubben.
  • Din klubb måste lägga in dig som medlem i klubbens medlemsregister i IdrottOnline. Då skapas automatiskt en profil till dig i Svemo TA (tävlingsadministrationssystemet).
  • Du ska vara svensk medborgare och inskriven i Nordisk försäkringskassa eller utländsk medborgare permanent bosatt och folkbokförd i Sverige samt inneha fullständigt svenskt personnummer
  • Du som förare måste klara av de uppkörningskrav som krävs för vissa av licenserna

Du väljer licenser och betalar i din profil i Svemo TA>>

 

OBS! Tillfällig licens gäller enbart på tävlingar i Sverige. Du inte kan delta i SM-tävlingar på tillfällig licens.

Licens med uppkörningskrav

För de licenser som har uppkörningskrav måste du ha gjort en licensuppkörning. När examinatorn godkänt dig på uppkörningen i IUP (utbildningsplattformen) kan du som förare köpa din licens via Svemo TA.

Hälsodeklaration

Förare som under kalenderåret fyller 65 år, kan inte köpa tävlingslicens i Svemo TA utan att fylla i en hälsodeklaration. Hälsodeklarationen fylls i via Svemo TA när du ska köpa din licens. Svarar föraren ja på någon fråga i hälsodeklarationen (det vill säga om det finns en sjukdomsbild) så kommer kravet att besöka läkare och skicka in läkarintyg till Svemo (blankett framtagen av Svemo ska användas). För klubblicenser och baslicenser finns inget krav på läkarintyg.

  • Ett läkarintyg är giltigt i fem år. Efter fem år behöver du ett nytt läkarintyg om du vill förnya din licens.
  • Förare som inte har någon sjukdomsbild, ska fylla i hälsodeklaration varje år från kalenderåret föraren fyller 65 år.

Osanningsenligt intygande kan anmälas för bestraffning till Svemo Disciplinnämnd

Hitta allt om licenser

Här kan du läsa om alla licenser som kan användas oavsett sportgren.

Prova-på-licens

Vill du prova på någon av Svemos alla sporter? Då kan du köpa Svemos Prova-På licens!

Licensen gäller för förare från det kalenderår de fyller 13 år. Föraren ska inneha ett svenskt personnummer och vara inskriven i Nordisk försäkringskassa.

Inget krav på medlemskap.

Klicka i länken nedan för att påbörja köp av Prova-På-licens. Där fyller du i dina uppgifter. När detta är klart och du har betalat licensen får du en giltig licens i webbversion och i din e-post. Licensen ska visas upp vid prova-på-aktivitet.

Licensen är giltig det datum som står på licensen samt under banans öppettider.

Det går också bra att förbeställa licensen. Tänk på att ange rätt tidpunkt då du har tänkt använda licensen på godkänd bana.

Kontrollera alltid med klubben du avser besöka för att prova-på-aktiviteten ska vara genomförbar vid önskad tid.

Priset för den digitala licensen är 150 kr/st.

I denna nya funktion behöver du inte starta ett konto eller motsvarande. Du beställer alltid som ny kund.

OBS! Prova-På licensen gäller endast i Sverige på den bana som du har anmält och du får ej tävla med den. 

Har du frågor om hur de digitala Prova-På-licenserna fungerar kontaktar du: provapalicens@svemo.se

Här kan du köpa din Prova-På-licens

Klubblicens

Klubblicens 600 kr/år:

– Gäller för träning i alla grenar och på alla Svemo-godkända banor i Sverige, utom dragracing och roadracing.

– Gäller för klubbtävling enbart i den gren och klubb som anges på licensen.

 

Klubblicensen är i allt väsentligt en träningslicens och har skapats för att kunna få med alla förare som kör på Svemo-anslutna klubbars banor i de försäkringssystem som Svemo har.

Priset har satts väldigt lågt för att kostnaden inte ska vara ett oöverstigligt hinder.

Klubblicens kan köpas från och med det kalenderår föraren fyller 12 år och uppåt.

FIM NMFP (National Meetings open to Foreign Participation) Licence 2024

Från 2019 är det krav på internationell tävlingslicens

Utfärdad av FIM för deltagande i internationella tävlingar utanför Norden, registrerade i FIM tävlingskalender (med ett eget NMFP nummer).

Detta gäller INTE om du ska tävla inom Norden (Danmark, Finland, Island, Norge)

Du som endast tänker TRÄNA utanför Sverige kan helt bortse från denna information, du följer bara samma rutiner som tidigare och skaffar Svemo-licens med internationellt tillägg.
Obs! (Tänk på att vissa länder kan kräva att du löser nationell licens i det landet för att få träna eller tävla där. t.ex. Frankrike och Nederländerna.)

Du som ska delta i EM-/VM tävlingar gör också precis som vanligt (kontaktar din grenkoordinator).

FIM NMFP Licence inkluderar en olycksfallsförsäkring och kostar:

Helårs 2550:-
Ett tävlingstillfälle 1950:-

Rapportera skada/Försäkringsinfo>>>

Detta innebär att du som ska tävla i internationella tävlingar utanför Norden, inskrivna i FIM´s tävlingskalender och innehar ett NMFP-nummer, ska:
(Obs! Detta gäller inte för tävlingar som även finns inskrivna i FIM Europe Open Calendar för respektive gren! För tävlingar inskrivna i båda kalendrarna kan du tävla med din Svemolicens med internationellt tillägg.)
– Lösa ut Svemolicensen med internationellt tillägg
– Kontakta licens@svemo.se för att beställa licens. Ange helårs- eller tillfällig licens + NMFP-nummer och vad ni ska köra för tävling
– Betala kostnaden för licensen via din varukorg i Svemo TA, efter registrering av licensavdelningen.
– När betalningen är klar, bekräftar vi till FIM och licensen skickas ut via mejl till dig.

Team/Företagarlicens

Svemo erbjuder Team/Företagarlicens till organisationer, företag eller enskilda personer.

Licensen kräver giltig förar-/passagerarlicens samt en profil i Svemo TA. Teamet erhåller även ett frikort/team till arrangemang i tillämplig gren. Innehavaren av Team/Företagarlicens äger rätt att med namn finnas med i: startlista, program och resultatlista.

Ansökan Team/Företagarlicens

Ifylld blankett skickas till licens@svemo.se

Pris:

Grundavgift inkl 1 förare 1000:-
Tilläggsavgift 2-10 förare 500:-/förare
Från 11 förare och däröver 200:-/förare

50:-/faktura i fakturaavgift tillkommer

Tillfälliga licenser

Nationell* Internationell
Nationell tävling 500 kr
Enklare tävling 350 kr
12-16 år Ungdom 200 kr
– 12 år Guldhjälm 200 kr

 

* Gäller endast i Sverige

E-Bike

Helårslicenser

Ålder Klass Nationell*
12-64 år MTB  500 kr
14-64 år Midsize 700 kr
16-64 år Fullsize 1300 kr

Tillfälliga licenser

Klass Nationell*
E-Bike MTB 12-64 år 150kr
E-Bike Midsize 14-64 år 350kr
E-Bike Fullsize 16-64 år 500kr

 

* Gäller endast i Sverige

Motocross Nationell* Internationell**
 -11 år Guldhjälm 700 kr
12-16 år Ungdom 1000 kr 1600 kr
15-21 år Junior 2575 kr 3175 kr
22-64 år Senior 3450 kr 4050 kr
15-64 år Elit 4050 kr
16-64 år Classic 1650 kr
15-64 år Bredd 2225 kr 2825 kr
15 – Bas-licens 1350 kr
12 – Klubblicens 600 kr
Minicross Nationell* Internationell**
12-16 år Ungdom 700:-
15-64 år Senior 700:- 1300:-
12år- Klubblicens 600:-

 

* Gäller endast i Sverige
** För träning utomlands på godkända FMN banor
** För tävling i Norden
** För tävling utanför Norden som ej är inskriven i FIM’s kalender, men är godkänd av FMN

Tilläggsgren
Beräkning görs på dyraste licens + 500kr/tilläggsgren Guldhjälm/Ungdom 0 kr för tilläggsgren

EM-licens

För att erhålla EM-licens krävs en svensk nationell/internationell förarlicens i den gren du avser tävla i. Ring i god tid till respektive grens koordinator och beställ din EM-licens.

EM-licenser Engångslicens Helårslicens
Alla grenar  (undantag kan finnas i vissa grenar/tävlingsklasser) 3000 kr 4600 kr
Promosport (undantag kan finnas i vissa grenar/tävlingsklasser) 2450 kr 3550 kr

VM-licens

Engångslicens Helårslicens
Motocross MXGP, MX2 & SX 5850 kr 12950 kr
Motocross Junior 3000 kr
Motocross Sidvagn-Förare 3000 kr 5500 kr
Motocross Sidvagn-Passagerare 2450 kr 4600 kr
Motocross Freestyle 2700 kr 5050 kr
Motocross Women 3000 kr 4600 kr

För att erhålla en VM-licens krävs en svensk nationell/internationell förarlicens i den gren du avser att tävla i. Du ska dessutom skicka in ett speciellt läkarintyg för denna licens. Observera att VM-licensen inte skickas ut innan läkarintyget inkommit.

Ring i god tid till respektive grens koordinator och beställ din VM-licens.

Läkarintyg VM-lic  FIM (pdf)

Förtydligande internationell licens/internationellt tillägg

För vad gäller Internationellt tillägg? När krävs FIM Internationell licens? När krävs VM/EM licens?

Svemo licens med internationellt tillägg + starttillståndet som finns på baksidan av licensen

Det internationella tillägget på en Svemo-licens gäller vid träningar på banor och tävlingar i aktuell gren som är godkända av nationsförbund i landet, förbundet måste också vara anslutet till Internationella förbundet FIM eller europeiska förbundet FIM Europe.
(Undantag kan förekomma där det i t.ex. Frankrike och Nederländerna krävs nationell licens för det förbundet, eftersom landet bl.a. har andra försäkringskrav än vad som ingår i Svemo-licensen)

Det internationella tillägget på Svemo-licensen gäller även vid tävlingar som finns inskrivna i den europeiska tävlingskalendern (FIM Europe Open Calendar) i aktuell gren, som finns under länken här under:
Se även information och beslut från FIM-Europe:

FIM Internationellt licens

Men är det så att tävlingen ENDAST finns inskriven i FIM internationella tävlingskalendern (FIM), som du hittar under följande länk:  och har ett tillståndsnummer från FIM, krävs en särskild FIM Internationell licens för just den grenen.

Beställ FIM Internationell:
Här finns mer att läsa och beställningsrutin och pris för FIM Internationell licens. (Det går att beställa helårs eller tillfällig för en tävling). (Supercross ingår i Motocross och kräver ingen särskild licens)

EM/VM
Det europeiska (FIM Europe) respektive världsförbundet (FIM) har hårda licensregler vilket innebär att:
– Särskild EM-licens måste lösas för deltagande i EM (Grundkrav finns, bl.a. att föraren genomgår Antidopingutbildningen, Ren Vinnare) (Licensen gäller endast för resp. mästerskap och en EM-licens kan inte användas på VM eller internationella tävlingar)

– Särskild VM-licens måste lösas för deltagande i VM (Grundkrav finns, bl.a. att föraren genomgår Antidopingutbildningen, Ren Vinnare och genomgår läkarundersökning enligt särskild rutin och VM-läkarintyg.)
(Licensen gäller endast för resp. mästerskap och en VM-licens kan inte användas på EM)

MEN löser föraren en helårs VM-licens, inkluderas FIM Internationell licens som jag beskrev ovan. (Helårs EM och VM-licens för Motocross, gäller även för Supercross)

Svemo TA
Tävlingsadministration

Svemo TA

Svemo TA är Svemos tävlingsadministrativa system och där köper du licens, (både för förare och funktionärer), anmäler dig till tävling, bokar startnummer etc. Det är också via TA som du kommer åt Svemos utbildningsplattform.

Direktlänk till Svemo TA