Tävla i SM/RM

MX1, MX2:

Klasserna MX1 och MX2 är öppna för förare som uppfyller något av nedanstående krav:

a) Svenska förare som innehar av Svemo utställd helårslicens inom klass elit för motocross.

b) Svensk medborgare som tävlar för annat FMN (nationsförbund) och innehar internationell licens och uppfyller en jämförbar nivå som för en svensk elitlicens, ansöker om starttillstånd hos Svemo Motocrossektion.

c) Utländsk medborgare samt förare som tävlar för icke nordiskt FMN ska inneha internationell licens och uppfylla en jämförbar nivå som för en svensk elitlicens.

d) Förare som tävlar för nordiskt FMN ska inneha den högsta graden av nationell licens och ska uppfylla en jämförbar nivå som för en svensk elitlicens.

Wildcard

Wildcard till deltävling i MXSM (MX1,2) erhålls genom placering i Sverige Cup, Junior-SM eller genom särskild tilldelning från Motocrossektionen. Endast de förare som under aktuell säsong uppfyller lägst minimiåldern för SM MX1 (17 år) respektive SM MX2 (16 år) kan erhålla wildcard.

Utifrån slutresultatet vid respektive deltävling i Sverige Cup tilldelas de  främst placerade förarna i respektive klass wildcard till valfri kommande SM-deltävling i den maskinklass Wildcard erhållits.

Utifrån slutresultatet vid respektive deltävling i Junior-SM tilldelas de  främst placerade förarna med juniorlicens i respektive klass wildcard till valfri kommande SM-deltävling, i den maskinklass Wildcard har erhållits.

Wildcard kan även erhållas vid särskild uppnådda resultat i utvald nationell tävling. I samråd med aktuell arrangör anges det i tävlingens tilläggsregler och/eller på svemo.se kriterier och förutsättningar för hur wildcard kommer att utdelas för den aktuella tävlingen.

Förare som erhåller ett wildcard gäller som starttillstånd vid SM-tävling. En och samma förare kan erövra flera wildcard under säsongen och avgör själv på vilken/vilka tävlingar dessa ska tas i bruk. Generellt gäller erhållna wildcard endast under aktuell säsong, dock gäller de wildcard som erhålls vid årets avslutande deltävling i JSM och Sverige Cup, endast vid första deltävlingen i MXSM nästkommande säsong.

Ålder

SM MX1 17-64 år
SM MX2 16-64 år

MX-Women

Starttillstånd SM MX-Women

Förare har starttillstånd för SM MX-Women aktuell säsong och noteras på en särskild lista över godkända förare i SM MX-Women:
– Förare som erhållit SM-poäng i SM MX-Women under de senaste 3 säsongerna (undantaget säsongen 2020)
– Förare som kvalificerat sig till SM-finalheat minst en deltävling i SM MX-Women under föregående säsong.

Förare med starttillstånd SM MX-Women>>

Svensk medborgare som tävlar för annat FMN och innehar internationell licens och uppfyller en jämförbar nivå som för en svensk elitlicens, ansöker om starttillstånd hos Svemo Motocrossektion.

Utländska medborgare som tävlar för icke nordiskt FMN ska inneha internationell licens och ska uppfylla en jämförbar nivå som för en svensk junior, senior eller elitlicens.

Förare som tävlar för nordiskt FMN ska inneha nationell licens och ska uppfylla en jämförbar nivå som för en svensk junior, senior eller elitlicens.

Wildcard

Wildcard erhållas vid särskild uppnådda resultat i utvald nationell tävling.
I samråd med aktuell arrangör anges det i tävlingens tilläggsregler och/eller på svemo.se kriterier och förutsättningar för hur wildcard kommer att utdelas för den aktuella tävlingen. Endast de förare som under aktuell säsong uppfyller lägst minimiåldern för SM MX-Women (125cc 14 år, MX2 16 år) kan erhålla wildcard.
Motocrossektionen kan även utse wildcard och/eller tilldela förare permanent starttillstånd i SM MX-Women.

Wildcard till SM MX-Women kan även fås genom placering i Sverige Cup Women.

Ålder

MX2 16-64 år
125cc 14-64 år

SM i sprint motocross arrangeras i klassen Open.

SM i sprint är ett öppet mästerskap:

  • Det innebär att samtliga förare med Elit, junior och senior licens kan anmäla sig tilltävlingen.
  • De 15 främsta i aktuell SM-tabell i respektive maskinklass MX1 och MX2 har förtur till att delta i tävlingen.

Förarna ska uppfylla följande krav:

a) Svenska förare som innehar av Svemo utställd helårslicens inom klass junior, senior och eller elit för motocross enligt SR Motocross
b) Svensk medborgare som tävlar för annat FMN och innehar internationell licens och uppfyller en jämförbar nivå som för en svensk elitlicens, ansöker om starttillstånd hos Svemo Motocrossektion.
c) Utländsk medborgare som tävlar för icke nordiskt FMN ska inneha internationell licens och uppfylla en jämförbar nivå som för en svensk elitlicens.
d) Förare som tävlar för nordiskt FMN ska inneha den högsta graden av nationell licens och ska uppfylla en jämförbar nivå som för en svensk elitlicens.

Olika tävlingsupplägg kan förekomma och kräver godkännande av Motocrossektionen.
Särskilt godkännande av upplägget krävs även vid TV-sändning av tävlingen.
Från publicerad starttid för första kvalheat till finalheatets målgång får högst 8h timmar disponera inklusive paus. Undantag kan beviljas av Motocrossektionen i samråd med arrangören. Finalheaten skall hållas inom ca 3,5h.

Lag-SM i Motocross genomförs som en deltävling med 3 förare per lag.

Följande klasser är tillåtna att deltaga i Svenskt Mästerskap i Motocross Solo:

Förare A – MX1
Förare B – MX2
Förare C – OPEN (MX1 eller MX2 maskin)

Tävlingen genomförs med kombinerad fri träning/tidsträning med en grupp per klass samt därefter 3 avslutande finalheat.

Varje lag erhåller totalt 6 placeringar/resultat.
Varje klubbs 5 bästa resultat räknas till totalsammanställningen.

Segrande lag är det lag med mest poäng efter att de 5 bästa av 6 resultat från de 3 finalheaten är sammanräknade.

Följande klasser är tillåtna att deltaga i Svenskt Junior Mästerskap i Motocross enligt nedan:

  • JSM MX2 J19
  • JSM Open (Inkluderat MX1 och MX2-maskiner)

Tävlingarna är öppna för förare som uppfyller följande krav:

JSMK MX2 J19 JSM Open
Svenska förare som innehar Svemo helårslicens i klass junior för motocross. Förare som vid deltävling 1 innehar Juniorlicens och därefter blir Elitförare får slutföra mästerskapet med Elitlicens. Svenska förare som innehar av Svemo helårslicens antingen i klass junior, senior eller elit för motocross enligt SR Motocross.
15-19 år 17-23 år

 

Följande klasser är tillåtna att deltaga i Svenskt Ungdoms Mästerskap i Motocross enligt nedan:

  • USM 85cc
  • USM 125 U17

Tävlingarna är öppna för förare som uppfyller följande krav:

USM 85cc USM 125 U17
Svenska förare som innehar Svemo helårslicens ungdom för motocross. Svenska förare som innehar Svemo helårslicens ungdom eller junior för motocross.
12-16 år Ungdomslicens 13-16 år Ungdomslicens, 15-17 år Juniorlicens

Mästerskapet är öppet för förare med helårs eller tillfällig licens, Classic, Junior, Senior eller Bredd i motocross utfärdad av FIM-ansluten federation i Norden. (Föraren får under de senaste 2 säsongerna ej innehaft Elitlicens).

För deltagande krävs att föraren under kalenderåret fyller:

16 år Max 125cc för 2-, eller 4-taktsmaskiner
18 år Valfri maskinklass enligt reglementet
40 år+ Gäller särskild klass med moderna maskiner

Klasser

De etablerade klasserna med historiska maskiner beskrevs nedan, fr.o.m. 2023 genomförs också RM med en klass för moderna maskiner där föraren ska fylla lägst 40 år under aktuell säsong för att få delta.

”Classic” = kortfjädring

a) Öppen för motorcykel med årsmodell 1964 eller tidigare (Pre.65, Klass: A+B)
b) Motorcykeln ska ha följande tekniska data:
– Gaffelben (tjocklek) max 35 mm diameter
– Fjädringsväg Fram max 180 mm Bak max 130 mm

”Veteran”= kortfjädring

a) Öppen för motorcykel med årsmodell 1974 eller tidigare (Pre.72/74, Klass: C+D)
b) Motorcykeln ska ha följande tekniska data:
– Gaffelben (tjocklek) max 35 mm diameter
– Fjädringsväg Fram max 180 mm Bak max 130 mm

”Twin-shock” = långfjädring

a) Öppen för maskiner med årsmodell 1984 eller tidigare (Klass: E)
b) Motorcykeln ska ha följande tekniska data:
– Dubbla eller centralfjädring/stötdämpare bak utan länkage
– Luftkyld motor
– Trumbromsar
– Konventionell framgaffel

”Evo” = långfjädring

a) Öppen för maskiner med årsmodell 1990 eller tidigare (Pre. 90, Klass: F)
b) Motorcykeln kan ha följande tekniska data:
– Dubbla eller centralfjädring/stötdämpare bak med länkage
– Luft-, eller vattenkyld motor
– Skivbroms fram och bak
– ”Up-side-down” framgaffel tillåten endast om detta är orginalmonterat.

”Classic Sidvagn”

Detaljer kring fullständiga tekniska regler, se Svemos reglemente för classic/veteran
motocross Blanketter och Dokument i Motocross

 

”Open 40+” = Moderna maskiner

a) Öppen för maskiner med årsmodell 19xx eller senare
Mer information för denna tävlingsklass/mästerskap presenteras när reglerna publiceras.

 

Följande klasser är tillåtna att deltaga i Svenskt Riksmästerskap i Minicross enligt nedan:

  • Open

Tävlingarna är öppna för förare som uppfyller följande krav:

Open
Svenska förare som innehar Svemo Minicrosslicens eller Motocrosslicens, helårs eller engångs. (Ungdom, Junior, Senior, Bredd eller Elitlicens)
Föraren ska under året lägst fylla 12 år.
För deltagande krävs en luftkyld 4-taktsmotor med maximalt 200cc

Mästerskapet genomförs över en eller flera deltävlingar, där träning (inkluderat tidkvalificering) och ett antal finalheat genomförs vid respektive deltävling.

 

SCF-CUP är öppet för förare med helårslicens / Bredd / Engångs / Classic

Klassindelning:

Klass Maskin Min. Max.
MX S 2-takt 350cc 1000cc
4-takt 350cc 1000cc

Mästerskapet kommer att ingå som en del av Sverige Cup Women och följa de regler som gäller cupen.
I Sverige Cup, sammanställs en särskild lista över kvinnliga förare som kör 125cc.

Mer detaljer för denna mästerskapsklass kommer att publiceras inom kort när regelverket är klart.

Transponder

En transponder är ett mätinstrument som mäter förarens varvtid.

Personlig transponder för föraren och hela system för föreningen finns att köpa under någon av följande länkar: (Transponderna är MYLAPS TR2-transponders som importeras till Sverige.)

NGH Trading and Consulting 
(Kontakt, Ted Wolfram)

EST AB (Electronic Sport Timing)

 

Arrangörsmanual

Nedan finns särskilda arrangörsmanualer med regler och riktlinjer som gäller för respektive mästerskaps,-/statustävling. Samtliga klubbar uppmanas att ta del av manaualerna med tillhörande bildbilaga, innan tävlingsansökan/intresseanmälan för respektive tävling sänds in för kommande säsong.

MXSM (pdf) Bildbilaga (pdf)
SM Quad & Sidvagn (pdf)
(Manual publiceras inom kort!)
se ovan
Junior-SM (pdf) se ovan
Ungdoms-SM / SVEMO Cup (pdf) se ovan
Riksmästerskap Veteran (pdf)
(Manual publiceras inom kort!)
se ovan
Sverige Cup (pdf) se ovan