Info Team SM

2023 års SM-arrangörer och Svemos Motocrossektion

Välkomnar Ert team till en ny säsong!
För att underlätta i planeringen kommer här aktuell information för årets säsong.
Ta Er tid att läsa detta, det tjänar både Ni och Vi på!

Ola Andersson ansvarar i samråd med respektive arrangör för placeringen av Teamen och dess förare samt hela A-depåns utformning (inom A-depån tillåts endast försäljning och/eller utställare efter särskilt tillstånd från respektive arrangör, extra avgift för detta kan tillkomma och beslutas av respektive arrangör!).
Obs! Endast miljövänliga tvättmedel får används på tvättplatserna!

– El ingår ej i Teamavgiften. Vill du ha el till din depåplats tillkommer det på fakturan för Teamavgiften.
Denna el är endast avsedd för Teamfordon. Förare betalar egen el i samband med anmälan till tävlingen.
– Teamanmälan avser samtliga deltävlingar och ingen prisreducering sker vid frånvaro från en deltävling.

 

Mer värdefull och viktig information anges i den blankett som anges för intresseanmälan för SM-Team/Team Service

 

Intresseanmälan/ Bekräftelse!
Ett begränsat antal team kommer att bli godkända för aktuell säsong i MXSM. Varje inkommer intresseanmälan kommer att kontrolleras och team med stöd/samarbete med mc-tillverkare kommer att ha förtur att godkännas som A-Team för årets SM-säsong. När teamen godkänts, då kommer faktura att skickas. När betalningen är mottagen, då får teamets kontaktperson ett slutgodkännande.
Senast 10 dagar före respektive SM-deltävling är det obligatoriskt för godkända team att informera/bekräfta till arrangören om: Teamen kommer till tävlingen, antal förare, vilka förare etc.
Kontaktuppgifter till arrangörernas Team/depåansvarig för respektive deltävling skickas på mail till anmälda team!

 

Kom ihåg!

Teamanmälan ska sändas till motocross@svemo.se senast 20 mars!!!

Blankett – Intresseanmälan SM-Team / Team Service (pdf) Uppdaterad blankett för 2023.

Väl mött ute på banorna!

Önskar årets SM-arrangörer och Motocrossektionen!

(Uppdaterad, 2023-02-21)