Tävla i offshore

Sidhuvud

Offshore är en båtracingform som körs på öppet vatten mellan olika kontroller. Det är två personer i båten, en förare och en navigatör. Båtarna ska både vara snabba och tåla hård sjö, för ute på de öppna fjärdarna kan det blås upp ordentliga vågor, och det märks i dessa båtar.

Är du debutant inom offshore?

Debutant är den som inte har tävlat tidigare eller inte tävlat på fem år eller den som byter disciplin. Debutant är man tills man genomfört två av tävlingsledaren godkända tävlingar. Som debutant måste du ha röda tävlingssiffror på ekipaget.

Licenser

Deltagare i offshoretävling ska inneha förar- eller navigatörslicens för offshore utfärdad av Svemo. För att kunna köpa en licens behöver du som förare vara medlem i en Svemo-ansluten klubb och betala din medlemsavgift till klubben. Din klubb måste lägga in dig som medlem i klubbens medlemsregister i IdrottOnline. Då skapas automatiskt en profil till dig i Svemo TA (tävlingsadministrationssystemet). Du väljer licenser och betalar i din profil i Svemo TA. En förarlicens är giltig från och med det att föraren betalt sin licens.
Förare indelas med hänsyn till tidigare tävlingsresultat/ålder i nedanstående licensklasser.

• Guldhjälm
• Ungdom
• Junior
• Senior
• Klubb (träningslicens)

Åldrar för licensklasser
Ovanstående tävlingslicenser kan lösas för helår eller som tillfällig licens. En tillfällig licens berättigar till deltagande i en bestämd tävling. Licens löses via förarens profil i Svemo TA.

Anmälan till tävling

När du har köpt din licens kan du börja anmäla dig till tävlingar. Det är i Svemo TA som du söker efter kommande tävlingar och anmäler dig. När du skickat en anmälan till en tävling hamnar anmälningsavgiften i din varukorg, först när anmälningsavgiften är betald är anmälan fullständig och du är garanterad en plats i tävlingen.
Varje tävling har även särskilda tilläggsregler som du hittar under varje specifik tävling. Dessa beskriver specifik information kring tävlingen som kan vara bra för dig som förare att ha läst innan tävlingen.

Klicka här för instruktion för anmälan offshore i TA–> 

Regler

Vi följer ett internationellt reglemente (UIM) med vissa nationella tilläggsregler.

Webtracking

Webtracking är en trackingtjänst som används av både förare och tävlingsarrangörer i offshore och aquabike offshore. För förare kan Webtracking fungera som ett verktyg under träning genom tidtagning då propellrar testas eller som ett skyddsnät där någon på land kan följa träningen och ha uppsikt ifall något skulle hända. För tävlingsarrangörer är webtracking ett viktigt verktyg både för att se ifall tävlingsekipaget har kört rätt i banan men också som en del i säkerhetsarbetet där det i realtid går att identifiera olyckor som sker då ekipaget plötsligt står still. På offshoretävlingar ska alla tävlingsekipage vara försedda med Webtracking annars får de inte starta.

Tillgång till webtracking fås genom Webtracking Sweden AB och betalning görs direkt till dem.

 

Svemo TA

I TA köper du licens, anmäler dig till tävling, bokar startnummer etc

Svemo TA

Regler finns i våra digitala regelböcker

Regler