Regler

Roadracing

De senaste reglerna inom roadracing

Specialreglemente roadracing

Här hittar du de regler som gäller för roadracing vid tävling och träning. Håll dig uppdaterad inom sportens regler oavsett om du är arrangör, förare eller åskådare.

SR roadracing
De senaste reglerna inom svensk motorsport

Svemos digitala regelböcker

I Svemos digitala regelbok finns alla våra regler, policydokument och Svemos stadgar. Håll dig uppdaterad inom alla sporters reglemente oavsett om du är arrangör, förare eller åskådare.

Digitala regelböcker
En Svemofunktionär håller upp en grön flagga framför skoterförare vid startlinjen.

Sjukvårdsberedskap

Bilaga A sjukvårdsberedskap

 

Ljud

För motorsport är Naturvårdsverkets Allmänna Råd om Buller från Motorsport särskilt viktiga att beakta och läsa.
Läs mer>>

 

Buller från Motorbanor

Riktvärden för buller från anlagda banor och terrängkörning.
Läs mer>>

 

 

Vill du läsa mer om miljöfrågor inom vår verksamhet?
Läs mer>>