Regler

Supermoto

Kvinnlig förare hoppar med motorcykeln i supermoto
De senaste reglerna inom supermoto

Specialreglemente supermoto

Här hittar du de regler som gäller för supermoto vid tävling och träning. Håll dig uppdaterad inom sportens regler oavsett om du är arrangör, förare eller åskådare.

SR supermoto
De senaste reglerna inom svensk motorsport

Svemos digitala regelböcker

I Svemos digitala regelbok finns alla våra regler, policydokument och Svemos stadgar. Håll dig uppdaterad inom alla sporters reglemente oavsett om du är arrangör, förare eller åskådare.

Digitala regelböcker
En Svemofunktionär håller upp en grön flagga framför skoterförare vid startlinjen.

Sjukvårdsberedskap

Bilaga A sjukvårdsberedskap