Uppklassning & nedklassning

Uppklassningar till elit / nedklassningar

Samtliga ansökningar om uppklassningar och nedklassningar mejlas till Svemo supermoto.

För regler kring upp-/nedklassning, se SR Supermoto.

 

Uppklassning till elit 2023 (godkänd ansökan)

Tomasz Zborowski (november)
Dennis Dahlman (november)
Hampus Beskow (november)

Nedklassningar 2023 (godkänd ansökan)