Uppklassning & nedklassning

Uppklassningar till elit / nedklassningar

Samtliga ansökningar om uppklassningar och nedklassningar mejlas till Svemo supermoto.

För regler kring upp-/nedklassning, se SR Supermoto.

 

Uppklassning till elit (godkänd ansökan)

Eric Lindroth (maj)