Tävla i svävare

Sidhuvud

Svävare är en form av racing som körs på en bana som kan gå på både vatten och land. En svävare drivs framåt av luftens strömningar och svävar fritt ca 20 cm från underlaget genom att ett övertryck bildar en luftkudde under farkostens botten. Vikten på tävlingssvävarna varierar mellan 100-200 kg.

Hur börjar man att köra denna farkost? Alla måste börja köra i Noviceklassen med vilken formel som helst. Nästan alla tävlingar har en mästerskapsstatus; man behöver kör i 16 heat, det körs 4 heat per tävling i EM och det är c:a 4 tävlingar per år. Det finns en liten grupp i Svenska Svävareklubben som är utsedd till att godkänna förare och då få en licens för att kliva upp i hetluften i sin klass. Gruppen kan godkänna en förare tidigare, om det visar sig att man klarar sin svävare med trygghet tidigare än 16 heat.

Tävlingarna körs på en rundbana och den ideala banan är en som till hälften går på land och till hälften på vatten. Banan är en rundbana som normalt tar 1-1,5 minuter per varv och det körs 8-10 varv per heat. Det brukar vara en tidsgräns per heat på minimum 10 minuter.

För mer information om bland annat tävling, träning och klassindelning maila till Svemo på vattensport@svemo.se.

Spana in klubben för svävare

Svenska Svävarklubben

Svävare

WHF - Regler
Svemo TA

I TA köper du licens, anmäler dig till tävling, bokar startnummer etc

Svemo TA