Regler

Trial

Sportspecifika regler

Läs mer om vilka som regler som gäller vid träning och tävling för trial i sportspecifika regler (SR).

SR-Trial
Trialförare åker på en bråkig stig i skogen
De senaste reglerna inom svensk motorsport

Svemos digitala regelböcker

I Svemos digitala regelbok finns alla våra regler, policydokument och Svemos stadgar. Håll dig uppdaterad inom alla sporters reglemente oavsett om du är arrangör, förare eller åskådare.

Digitala regelböcker
En Svemofunktionär håller upp en grön flagga framför skoterförare vid startlinjen.