Ta hand om er anläggning och era banor

Anläggning

En asfaltsbana

Besikta banan

Varje bana och område som ska användas för träning eller tävling behöver vara besiktigad. Banor utan giltig banlicens har inget försäkringsskydd för förare eller funktionärer!

Besikta banan
En drönarbild på en stor anläggning med asfaltbana i en skog bredvid en sjö
Miljöstation

Miljöcertifiera din anläggning

Alla banor/anläggningar ska miljöcertifieras. Svemo miljökommitté är mån om att alla föreningar gör någon typ av miljöcertifiering. Har ni ingen permanent anläggning ska ni alltså istället miljöcertifiera själva tävlingen.

Miljöcertifiera din anläggning

Vanliga frågor och svar

Här presenterar vi de vanligaste frågor som dyker upp hos oss. Hittar du inte din fråga här så kan du kontakta oss eller kika vidare i vårt stora bibliotek av frågor.

Ta mig till alla frågor och svarKontakta oss på Svemo

Ja, en utländsk förare med licens i motorsportsorganisation som är ansluten till FIM eller UIM kan använda sin licens. Utländska förare har tredjepartsförsäkring via klubbens banlicens.
LicensTävling & träning

Ja, undantaget är Roadracing och Dragracing. Föraren kan dessutom träna på samtliga andra banor så länge det sker i en Svemoansluten förening och i ordnad form, det vill säga på en tid och plats som föreningen har angett att träning kan bedrivas.
Licens

Nej. Tidigare händelser och rättsfall visar att det inte fungerar på det viset. ”Egen risk” är inte ett juridiskt hållbart uttryck. Men rättsläget är osäkert. Dessutom bryter både förare och klubb mot de gemensamma stadgarna och reglerna, vilket i sig inte är tillåtet.
FörsäkringTävling & träning

Nej. Arrangemangslicensen är konstruerad för att kunna hantera arrangemang som faller utanför det nuvarande licens-/verksamhetssystemet eller andra typer av ”specialarrangemang”. För föreningens ProvaPå-verksamhet finns en ProvaPå-licens som gäller det datum den utfärdats.
LicensTävling & träning

Ja, alla måste ha en Svemo-licens för att allt inom vårt gemensamma försäkringssystem ska hänga ihop. En eventuellt privat försäkring räcker inte. ProvaPå-licens, Arrangemangslicens, Klubblicens eller mer avancerad licens ska användas. Det viktiga för oss är att man vid eventuell olycka kan säkerställa att den skadade hade licens (och därmed var försäkrad), samt var och när skadan inträffade. Det fungerar inte att använda sin privata försäkring istället för en Svemo-licens. Det fungerar inte heller att använda licens utfärdad av något annat förbund eller organisation som inte är anslutet till FIM eller UIM.
FörsäkringLicensTävling & träning

En egen licens är lika viktig som en egen hjälm! Om föreningen är tydlig i sin information till förarna som vistas på banan vilka regler som gäller, så att förarna på banan inte kan undgå att ta del av informationen så kan inte en enskild träningsansvarig göras personligt ansvarig. Ansvaret vilar naturligtvis i första hand på föraren, men han/hon ska inte kunna hävda att: ”- Jag visste inte!”  
FörsäkringTävling & träning