Miljöcertifiera din anläggning

Miljöcertifiering 

Fr o m 2007 utfärdas inga banlicenser om inte miljöcertifiering är genomförd. Vid första certifieringen fyller föreningens miljöombud i miljörevisionsblanketten för aktuell bana/anläggning. Därefter kontaktas respektive distrikts miljöansvarige, som kommer ut till föreningen och gemensamt går igenom utfallet av revisionen. Anser distriktets miljöansvarige att allt är utfört enligt revision, kommer föreningen att erhålla ett diplom som säger att anläggningen är miljöcertifierad.

Svemo miljökommitté är mån om att alla föreningar gör någon typ av miljöcertifiering. Har ni ingen permanent anläggning ska ni alltså istället miljöcertifiera själva tävlingen.

Uppföljning

Efter att föreningen genomfört en godkänd certifieringen, sker återkommande uppföljningar i samband med förnyelse av banlicens. Inför förnyelse av banlicens fyller föreningens miljöombud i miljörevisionsblanketten på nytt. Banbesiktaren följer därefter upp revisionen i samband med banbesiktningen, där föreningens miljöombud ska närvara. För sporter där banbesiktning inte genomförs, skickas miljörevisionsblanketten tillsammans med ansökan om förnyad banlicens till kansliet. Uppföljningen är en viktig del i föreningens interna miljöarbete, och en kontroll att arbetet följer den ursprungliga certifieringen.

Blankett och checklistor

Miljökommittén har under 2023 tillsammans med Svenska Bilsportförbundet omarbetat de tidigare tre miljörevisionsblanketterna till en gemensam blankett. Blanketten används för alla typer av anläggningar och tillfälliga tävlingar.

Nedan hittar du också lathund för banbesiktare vid uppföljning av miljöcertifiering samt miljöchecklista med förklaringar för SM-arrangörer i motocross och enduro.

Miljörevisionsblankett

Miljöchecklistor