Uthyrning av bana

1. Om en Svemo-godkänd förening hyr in ett företag/en privatperson för träningsläger gäller:

 • Svemo-ansluten förening ansvarar för aktivitet/läger/Prova på.
 • Svemo godkänd banlicens.
 • En träningsansvarig person ska finnas på plats under hela aktiviteten. Detta ska vara en myndig person som är medlem i föreningen och får själv inte delta i aktiviteten.
 • Deltagare över 12 år ska inneha giltig Svemo-licens för förare eller Prova på-licens.
 • Specialreglemente för respektive sportgren och Nationellt Reglemente (NT) §16 ska följas.
 • Säkerhetsregler enligt specialreglemente för aktuell sportgren ska följas.
 • Regler angående skyddsutrustning enligt specialreglemente för aktuell sportgren ska följas.

2. Om ett företag/privatperson hyr en Svemo-godkänd bana hos en Svemo-ansluten förening:

 • Svemos försäkring via If upphör att gälla för alla funktionärer, ledare och förare.
 • Företaget/privatpersonen ansvarar för att försäkring finns för funktionärer, ledare och förare som vistas på området. Svemo tar inget ansvar.

3. Om en Svemo-ansluten förening hyr bana (med banlicens) av en annan Svemo-ansluten förening gäller:

 • Förening som står skriven på banlicensen där aktiviteten bedrivs, har huvudansvaret för aktiviteten.
 • Minst en ansvarig och myndig person från den uthyrande föreningen närvara, med god kännedom om anläggningens föreskrifter och säkerhetsregler/rutiner, ska närvarande under aktiviteten.
 • I övrigt gäller alla punkter under punkt 1 (se ovan)

 

Undantag för Roadracing, se Specialreglemente.