Arrangera tävling

En sandbana sett ovanifrån.

Arrangera tävling

Svemo har ett tävlingsadministrationssystem (Svemo TA) som används för samtliga sportgrenar. Följande grundförutsättningar gäller vid tävlingsarrangemang.

 • Alla tävlingar ska ansökas i Svemo TA, gäller även klubbtävlingar.
 • Alla föraranmälningar ska administreras i Svemo TA.
 • För att erhålla tillståndsnummer och få tävlingen synlig i den publika tävlingskalendern ska tävlingstillståndet vara betalt.
 • Tillståndsavgift tas inte ut för klubbtävling.
 • En tävling kan arrangeras i olika tävlingsformer, läs mer om förbundets tävlingsformer längre ner på denna sida.
 • Alla förare som deltar vid en tävling ska vara medlem i en Svemoansluten förening och inneha förarlicens.
 • Förare kan lösa tillfällig förarlicens för en specifik tävling i Svemo TA. Om en förare ska ha möjlighet att lösa tillfällig förarlicens till er tävling, måste tävlingen finnas i tävlingskalendern.
 • För mer information om regler gällande nordiska tävlingar för barn, läs dokumentet under Allmänt

Vid frågor om tävlingsansökan, kontakta oss>>

 

Checklista miljö

Här finns en checklista vad du som arrangör bör tänka på före, under och efter en tävling. Se även punkterna i miljörevisionsblanketten som används vid miljöcertifiering.

Till checklistan>>

 

Marknadsföring

Här finns en kompakt handbok som syftar till att hjälpa er komma igång med användningen av sociala medier för att marknadsföra era tävlingar och er förening. Detta är inte ett krav, utan snarare en resurs som ni har möjlighet att dra nytta av.

För närvarande publicerar vi information om SM-finaler, Lag-VM samt EM, VM och NM (i de fall de äger rum i Sverige) på Svemos Instagram och Facebook. Detta innebär att många mindre tävlingar riskerar att gå obemärkta förbi. Därför rekommenderar vi att ni överväger att engagera era medlemmar och etablera en närvaro på sociala medier för era föreningar. Genom dessa kanaler kan ni sedan effektivt marknadsföra era tävlingar och era föreningsaktiviteter.

Till Handboken>>

Information och vägledning

Se specifik information som gäller för olika sportgrenar. Längre ner på sidan finner du tävlingsformer och sjukvårdsberedskap för varje sportgren samt manualer för administrering i Svemo TA.

Snöskoter

Tävlingsorganisation

För att arrangera en tävling krävs det en tävlingsorganisation som planerar, genomför och utvärderar arrangemanget. Det är bra att ha koll på att det finns ideell arbetskraft i er närhet för att fylla de funktioner som krävs för en tävling. Den person som leder tävlingen är tävlingsledaren. En tävlingsledare inom Svemo behöver ha tävlingsledarlicens, vilket personen får efter att ha genomgått utbildning. Kontakta utbildningsansvarig i ditt distrikt för att få veta mer om utbildningstillfällen för funktionärer och tävlingsledare. Läs även mer här.

Fullständig information om organisation av tävling inom snöskoter finns att läsa i Specialreglemente Snöskoter (kap. 4-6).

Gren/Disciplin

Snöskotertävlingar kan arrangeras inom en rad olika discipliner; Backe, Cross, *Dragracing, Enduro, Rundbana och Watercross. Specifika regler för disciplinerna hittar ni i Specialreglemente Snöskoter. Vid övriga frågor kontakta Snöskotersektionen.

* För Dragracing se Specialreglemente Dragracing.

Tävlingsform

Former för tävling kan se olika ut beroende på vem eller vilka tävlingen är till för. Alla deltagande förare ska ha giltig Svemolicens (tillfällig/helårs) för att kunna anmäla sig till tävlingen. Utländska förare ska ha giltig internationell licens från sitt förbund för deltagande. För nordiskt deltagande krävs tävlingsformen ”Nationell tävling”, från övriga länder ”Internationell tävling”. Läs mer om tävlingsformer nedan.

Tävlingsbana

För Svemo-godkännande av tävlingsbana krävs att banan besiktats av banbesiktare, utsedd av Svemo. Om banan finns på samma område som motocross eller annan licensierad bana får besiktningen ske under barmarksperiod i samband med besiktning av övriga banor. I annat fall ska banbesiktning ske i tävlings-/träningsfärdigt skick. Banlicens kan lösas på 1, 2 eller 3 år.

På område där tillfällig banlicens ska lösas, giltig endast för tävlingen, ska besiktning ske innan tävlingens start om inget annat anges i evenemangets polistillstånd.

Tävlingskalendern och tävlingstillstånd

Alla tävlingar ansöks och administreras genom Svemo TA. När ansökan är beviljad kan tävlingstillståndet betalas i klubbens varukorg. Klubben laddar upp tilläggsregler för tävlingen som sedan godkänns av tilldelad supervisor. Efter detta kan anmälningen för tävlingen öppna på utsatt datum. Var ute i god tid!

Övriga tillstånd vid tävling

Den som arrangerar en tävling måste även ansöka om tillstånd hos polisen. Läs mer om polistillstånd i FAP 512-1/FAP 512-2 längst ner på denna sida.

Arrangeras tävlingen på ett område utanför en fast anläggning (ex. terrängkörning), krävs det också tillstånd från markägare samt att man har dispens av länsstyrelsen från terrängkörningslagen och/eller ett medgivande från kommunen.

Sjukvård

Sjukvårdskrav för respektive disciplin och tävlingsform finns i Specialreglemente Snöskoter Bilaga A.

Resultat

Resultatlista ska snarast möjligt efter avslutad tävling publiceras i Svemo TA. Tävlingen är slutförd när tävlingsledare, domare, supervisor eller jury har godkänt resultatlistan och varje protest gällande tävlingen avgjorts. Om vädjan lämnas in är resultatlistan inte slutgiltig förrän vädjan avgjorts.

Avslut och utvärdering

Utvärdering är en viktig del av tävlingen för fortsatt utveckling. Se till att planera in ett utvärderingsmöte i närtid efter avslutad tävling.

Motocross

Information och förtydligande

Manualer för Svemo TA finns längre ner på sidan.

Deltävlingssystem/cuper:
För att underlätta för arrangörer som arrangerar tävlingar som ingår i ett deltävlingssystem/cup, har alla serier/cuper som körds, lagts upp som valbara i Svemo TA för dig som serieadministratör.
För de serier/cuper som saknar en administratör, ber vi er snarast möjligt meddela Motocrossektionen med serie/cupnamn och person, så läggs detta in i Svemo TA.

Datum för ansökan:
Tävlingar sökt genom Svemo TA senast det datum som anges i Svemo Nationella Tävlingsreglemente.

Detaljer gällande ansökan för respektive tävlingsform:
(Var  noga med att följa de överenskommelser och beslut som fattas vid planeringsmötet i ert distrikt. Se också Svemo Nationella Tävlingsreglemente gällande tidpunkt för ansökan och gällande tävlingsavgifter.)

 

 • Statustävlingar (SM, JSM, USM, Sverige Cup, Svemo Cup)
  Svemo ansvarar för att dessa tävlingar läggs in i Svemo TA inom kort. Ingen arrangör ska i Svemo TA ansöka om statustävlingar de tilldelats från Motocrossektionen!

  Intresseanmälan för statustävlingar i Motocross görs på särskild blankett

 • Enskilda tävlingar (Nationella, Internationella, Enklare, Klubbtävlingar som ej ingår i ett deltävlingssystem)
  Tävlingarna ansöks i Svemo-TA och varje arrangör anger status (nationell, enkel, klubb etc.) och vilka tävlingsklasser som är aktuella för tävlingen.
 • Klubblagsserietävlingar (samt sidvagnstävlingar)
  Tävlingarna ansöks i Svemo TA och varje arrangör anger status (nationell etc.) och vilka tävlingsklasser som är aktuella för tävlingen.
 • Solo-Tävlingen ingående i ett deltävlingssystem:
  Tävlingarna ansöks i Svemo TA och varje arrangör anger vilken serie/deltävlingssystem man ska köra. (ex. Mälarfräsen, Dalacrossen, MX-Syd m.fl.). I samband med ansökan av tävlingen görs valet: ”Deltävling i serie”

 

Observera!
– När ni angett att ni tillhör en serie/cup (gäller ej klubblagstävlingar) kommer listan över tävlingsklasser just nu att innehålla en tävlingsklass ”Läggs till av Serie/Cup administratör” – (Detta är en tillfällig klass som ska tas bort av serieadministratören, innan anmälan öppnar!)
Kryssa endast för tävlingsklassen ”Läggs till av Serie/Cup administratör” och välj inte till några ytterligare tävlingsklasser, detta sköter serieadministratören i ett senare skede för den serie/cup ni valt att tillhöra!

Finns tävlingsklasserna redan inlagda är det gjort av serieadministratören och ni kan direkt ansöka om tävlingen!
När de utsedda serie/cup administratörerna skapar ”innehållet” i respektive serie/cup kommer bl.a. klasser, ålder och startnummerinformation att ”skjutas” ner till respektive tävling som ansökt om att ingå i serien/cupen.
– Saknas den serie/cup ni ska arrangera tävling i, ansök inte om tävlingen, utan kontakta då ert distriktsmotocrosskommitté så att de kan bekräfta till Svemo att serien/cupen ska läggas till som valbar för er. När serie/cupen är tillagd kan ni åter göra tävlingsansökan i Svemo TA.

 

Information för Serie/cupadministratör:
För dessa personer finns numera en arbetsmanual (se manual)

Serie/cup administratören har som uppgift att skapa innehållet i serien/cupen så som, tävlingsklasser, åldrar, startnummer m.m. inom ramen för Specialreglementet i Motocross.
(Möjlighet finns också att ladda upp en cup/serieregel för en hel cup om det finns framtaget, respektive klubb kan också göra förändringar i klasserna om vissa avvikelse finns, som överrenskommits med serie/cup administratören och aktuellt distrikts motocrosskommitté.)
Respektive serie/cup måste läggas upp ny för varje säsong! För att redigera tävlingsklasserna i er serie, se manualen ovan. När du lagt till en ytterligare klass, så tänk på att ta bort den allmäna tävlingsklass som nu finns in lagd på alla serier/cuper. (Denna tävlingsklass heter: ”Läggs till av serie/cup administratören” för att klubbar tydligt ska förstår att inte lägga till några klasser i sin ansökan, utan att det görs av er.

Startnummer:
De nationellt fasta startnummerklasser som skapats för Motocross i Svemo TA ska användas! Ingen serieadministratör får lägga till egna startnummer för sin serie/cup, utan att detta först godkänts av Svemo Motocrossektionen.
Läs mer för information, val och vägledning om startnummer!

Tävlingsformer

Välj ett årtal

Trial Tävlingsformer

Track Racing Tävlingsformer

Supermoto Tävlingsformer

Snöskoter Tävlingsformer

Roadracing Tävlingsformer

Minimoto Tävlingsformer

Enduro Tävlingsformer

Dragracing Tävlingsformer

ATV Tävlingsformer

Motocross Tävlingsformer

Sjukvårdsberedskap Bilaga A

Välj ett årtal

Bilaga A Trial 2024

Bilaga A - Minimum sjukvårdsberedskap vid endurotävlingar och stubbrace

Appendix Bilaga A Vattensporter

Bilaga A Vattensport

Bilaga A backe/isbana

Bilaga A track racing

Bilaga A roadracing

Bilaga A supermoto

Bilaga A minimoto

Bilaga A motocross

Manualer för Svemo TA

Välj ett årtal

Manual för resultathantering trial

Laganmälan och laghantering

Godkännande av tävling (Distriktsansvarig motocross)

Symbolförklaring administrationsstatus tävling

Seriehantering Svemo TA

06. Administrera tävling - Godkänna tilläggsreglerna och skriva tävlingsrapport

05. Administrera tävling - Resultat (förbereda och ladda upp)

04. Administrera tävling - Ställa in tävling eller flytta till ett annat datum

03. Administrera tävling - Arrangera tävling

02. Administrera tävling - Komplettering av tävlingsinformation