Sök pengar för att skapa tillfällen och förenkla!

Återstartsstöd

Tre förare i snöskoter som tävlar om att komma först ur en kurva

Nedan följer två viktiga riktningar ni bör fokusera era satsningar på genom aktiviteter som ger fler möjlighet att engagera sig inom just er sport.

 • Sänka trösklar för deltagande.
 • Stärka mångfalden av ledare.

Sökbara områden:

 • Nystart av arrangemang, tävling och träning.
  Anordna fler tillfällen för fler att kunna delta. Ytterligare möjligheter till Tävling/träningstillfällen kan i längden resultera I lägre avgifter, vilket sänker trösklarna ytterligare för nya och befintliga utövare.
 • Prova på verksamhet
  Åtgärder för att sänka trösklarna för prova på verksamhet.
  Ex. Inköp av skyddsutrustning/fordon till föreningen ger en möjlighet att erbjuda prova på för de som inte har råd med egen utrustning eller motorcykel och sänker tröskeln för fler att kunna utöva sporten.
 • Träning/sammankomster ej bundna till säsong
  Ex. Anordna sammankomster vid sidan av banorna, hyra lokal för fysträning, boka tränare eller genomföra andra åtgärder för att ge funktionärer eller nya utövare en möjlighet att slussas in i gemenskapen och verksamheten.
 • Miljö
  Ansök om pengar för att genomföra miljöförbättringar på anläggningen.
  Anordna en städdag för klubbens medlemmar/nya utövare eller använd till att köpa in material för sopsortering och hållbarhetsförbättringar.
 • Utbildning
  Sök stöd för att utbilda era medlemmar eller styrelsen i er förening. Sök för att exempelvis utbilda domare/supervisors/funktionärer/tävlingsledare eller anordna utbildningar, föreläsningar eller workshops för att främja jämställdhet och ökad mångfald.

 

Hur går ansökan till?

All information om hur ni söker återstartsstöd, vem som tar beslut, hur utbetalningen sker, vart ni återrapporterar och allt annat ni behöver veta hittar ni i den nya handboken för återstartsstöd.

 

Har ni frågor?

Har ni frågor eller vill ha hjälp med er ansökan kan ni vända er till Emilia Olsson. För specifika grenfrågor, kontakta respektive sektion.

Kontakta oss
Entrén till Svemo kansli i Norrköping.