Återstartsstöd

Sök pengar för att skapa tillfällen och förenkla!

Svenska Motorsportförbundet har genom RF tilldelats återstartsstöd och en stor del av detta kommer att riktas direkt mot våra föreningar.

Syftet med detta stöd är att stimulera en uppstart för att behålla och rekrytera medlemmar, främja och öka tävlings- och träningsverksamheten, samt att få fler att utbilda sig.

Fokusera på uppstart, utbildning, träningstillfällen eller tävlingar som ni önskar genomföra.
Klicka er vidare till respektive sektions riktlinjer och förslag på satsningar samt se vem ni ska kontakta om ni önskar ha en dialog kring det ni vill genomföra.

Hur söker man?

Varje förening måste inkomma med en kortfattad ansökan som ska godkännas innan utbetalning sker.

Ansökan gör ni via denna blankett.

Er ansökan hanteras sedan av respektive gren som återkommer med beslut.

OBS!
Efter genomförd satsning önskar respektive gren en enkel återrapportering.

Har ni frågor?

Har ni frågor eller vill ha hjälp med er ansökan kan ni vända er till Emilia Olsson. För specifika grenfrågor, kontakta respektive sektion.

Kontakta oss
Entrén till Svemo kansli i Norrköping.