Banliggare

Banliggare är ett samlingsnamn för de dokument/handlingar som ska finnas samlade och tillgängliga för supervisor och banbesiktare.

Banliggare ska innehålla nedanstående:

· Tillstånd (SVEMO, Markägare, Myndigheter)
· Banlicens, Rapporter, Banritning, Intyg läktare m.m.
· Tävlingsrapporter
· Tilläggsregler
· Försäkringar & Skaderapportering (Villkor & Dokument)
· SVEMO:s/Klubbens krisplan (POSOM)
· Miljöcertifiering (Diplom, Revision m.m.)
· Svemo Prova-På-licens (Information och vägledning)
· Blanketter
· Grenspecifik information/Regler m.m. (Uppdelning träningsgrupper m.m.)
· Specifik klubbinformation
· Övrigt