Bilda förening och bli medlem

En motocrossförare står stilla med motocrossen på en banan omgiven av grönska och blommor

 

Varför ska ni vara medlemmar i Svemo?

Medlemskapet ger en trygghet och en garanti för att verksamheten ska få möjlighet att bedrivas och utvecklas, genom bland annat ekonomiskt stöd, utbildning, utveckling, gemenskap och support inom förbundet. Medlemskap i Svenska Motorsportförbundet medför även många förmåner, stöd och rabatter!

 • Det finns ett kansli med anställd personal som kan hjälpa till och ge service till föreningar, arrangörer och förare.
 • Det finns erforderliga försäkringar för förare, publik, funktionärer samt lagstadgad motortävlingsförsäkring för alla i vår verksamhet i Svemo.
 • Ni får tillgång till ett digitalt administrativt system, TA, som hanterar förare, licenser, försäkringar, tävlingar, medlemmar, tillstånd, regelverk, kalendrar, platser, inbjudningar, anmälningar och betalningar med mera för de närmare 1 000 tävlingar som genomförs årligen i alla grenar inom Svemo.
 • Ni får tillgång till Svemos utbildningsplattform för att till exempel utbilda nya funktionärer. Där finns en stor mängd utbildningar för både ledare, funktionärer och förare att ta del av.
 • Det finns ett omfattande säkerhetsarbete att ta del av med utbildningar, manualer och akutkontakter vid olycka samt ett mycket väl utarbetat program för de viktiga miljöfrågorna och en direktkontakt för er om ni behöver hjälp.
 • Som arrangör har man tillgång till flera internationella nätverk vid utveckling av samarbeten och arrangemang i andra länder och man kan låta andra länders förare vara med i den egna verksamheten. Det är också enbart som medlem i Svemo som en förening ges möjlighet att arrangera officiella mästerskapstävlingar så som VM, EM, NM och SM, och det är enbart förare med licens i Svemo som har rätt att delta vid dessa tävlingar.
 • Det finns ett upparbetat system för idrottsjuridik och hantering av tvister inom idrotten både på nationell och internationell nivå. Dessa inkluderar hantering av ex dopingproblem och internationella rättighetsfrågor.
 • Det finns system där Svemos föreningar kan söka ekonomiska bidrag för sin verksamhet, dels genom Svemo men också direkt från Riksidrottsförbundet.
 • Genom sitt medlemskap i Svemo ges man stadgereglerade demokratiska rättigheter att påverka verksamheten i sin förening, i sitt SDF, i sin sport, i förbundet och inom Riksidrottsförbundet samt de internationella förbunden FIM och FIM Europe. Detta på grund av att Svemo företräder svensk motorcykel, snöskoter och båtsport i Sverige och inter-nationellt genom sitt medlemskap i RF, FIM och UIM.

Allt detta och mycket därtill ingår för den som väljer att vara med i Svemo.

 

Vad krävs av er som förening?

Att ni årligen betalar er årsavgift och registrerar era medlemmar i IdrottOnline

Att ni följer RF:s och förbundets stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

Att ni är väl insatta i vad som gäller för genomförande av tävling- och träning, vad ni har för försäkringar, hur en skaderapportering går till samt övrig grenspecifik information.

Verkar för en dopingfri idrott.

Medverkar i förbundets miljö- och säkerhetsarbete

 

Hur blir ni medlemmar?

 1. Kontrollera ert namn.
  För att bli medlem i Svemo/RF finns det vissa regler när det gäller föreningens namn. Innan ni som förening registrerar er hos skatteverket för att få ett organisationsnummer är det alltså bäst att meddela oss det namn ni önskar så att vi först kan kontrollera att det är godkänt enligt våra riktlinjer. Dessa regler kan ni själva hitta på RF:s hemsida.
 2. Ansökningsdokument
  När ni fått klartecken på ert namn kan ni börja färdigställa/se över att ni har koll på de dokument som ni behöver bifoga i samband med er ansökan.
  · Stadgar. RF:s stadgemall kan ni hitta här.
  · Bildandeprotokoll alt. Årsprotokoll (om föreningen funnits sen tidigare) Med beslut som intygar att ni avser söka inträde i förbundet.
 3. 20 stycken medlemmar
  Enligt våra stadgar behöver er förening ha minst 20 stycken medlemmar för att bli antagna.
 4. Ansökan till skatteverket
  Är allt i sin ordning så här långt är det dags att ansöka till skatteverket om ert organisationsnummer. Alternativt få hjälp att ansöka om detta av RF. I ansökan som ni gör på RFs hemsida kan ni, om ni vill, kryssa i att RF ska vidarebefordra er ansökan till Skatteverket. Då kommer en ansökan att gå automatiskt från RF till Skatteverket så snart RF har godkänt föreningen.
 5. Ansökan till RF
  Nu ska er ansökan göras till RF via ett formulär på Riksidrottsförbundets hemsida.
  Där ska även dokumenten, som vi nämnde under punkt 2, laddas upp:
  Viktigt att protokollet innehåller beslut om att föreningen ska söka inträde i Svemo och att det är signerat!
 6. Handläggning av ansökan
  Vi kontrollerar era handlingar. När vi har godkänt er ansökan ska även RF godkänna er och ni tilldelas vid godkännande från dem ett föreningsnummer.
 7. Välkomna
  Svemo välkomnar er som medlem i förbundet och skickar ut ett välkomstbrev med ytterligare information. Se till att gå igenom informationen noga och genomför alla nämnda aktiveringar.
 8. Inträdesavgift och årsavgift
  Nu ska inträdesavgift och årsavgift betalas till Svenska Motorsportförbundet.

 

Avgift 2025

Inträdesavgift 1000kr
Årsavgift 2000kr

Om betalning för inträde sker efter den 31/10 anses årsavgiften nästkommande år vara betald.

Senast 30/3 varje år ska årsavgiften betalas in. Missar man det tillkommer en förseningsavgift på 2000 kr. Har sedan ordinarie årsavgift och förseningsavgift erlagts före 31/10 har klubben rösträtt vid vårens distriktsårsmöten, annars endast rätt att närvara samt förslag- och yttranderätt.

OBS!

Betalningen görs via det administrativa systemet Svemo TA. Uppgifter från Idrott Online som rör er förening synkroniseras till Svemo TA så fort ni gjort integrationen.

Logga in i er profil och klicka er vidare till Svemo TA administration högst upp på sidan. Där kan ni sedan hitta er varukorg och er årsavgift för betalning. För att kunna komma åt er förenings uppgifter så som betalningskrav och medlemsregister krävs dock vissa behörigheter och rollen som administratör TA. (Er ordförande och kassör tilldelas dessa behörigheter automatiskt)

 

Om det finns några osäkerheter kan ni alltid kontakta oss!

Stöd och förmåner