Dokument för föreningen

Allmänt

Välj ett årtal

Ansökan lagledarlicens

Regler för tävlingar inom barnidrott i de nordiska länderna

Rätta upp funktionärs-/tränar-/barnledarlicenser 2024

Ansökan tävlingsledarlicens

Ansökan förtjänstmedalj

Ansökningsblankett statustävlingar

Checklista vid hantering av protester

Reseräkning fr o m 2024

Redovisningsblankett för elitförarmärke

Ansökan om tränar-/barnledarlicens

Utbildningsmanualer

Välj ett årtal

Mall inbjudan till utbildning

Upplägg Barnledarutbildning 2022

Upplagg Guldhjalmsutbildning

Upplägg Tävlingsledarutbildning 2022

Upplägg Tävlingsfunktionärsutbildning 2022

Anmälan till utbildning

Skapa utbildningskonto

Skapa administrera fysiska utbildningstillfällen

Fackmän enduro

Fackmän motocross

Manualer för Svemo TA

Välj ett årtal

4. Vattensport TA - Godkänna tilläggsregler/inbjudan & skriva supervisorrapport

3. Vattensport TA - Arrangera tävling

2. Vattensport TA - Komplettering av tävlingsinformation

1. Vattensport TA - Tävlingsansökan

Manual för resultathantering trial

Laganmälan och laghantering

Godkännande av tävling (Distriktsansvarig motocross)

Symbolförklaring administrationsstatus tävling

Seriehantering Svemo TA

06. Administrera tävling - Godkänna tilläggsreglerna och skriva tävlingsrapport

Dokument om säkerhet

Välj ett årtal

Incidentrapport asfalt

Incidentrapport

Dokument om miljö

Välj ett årtal

Svemo Miljöpolicy

Affisch miljömatta och ljudmätning

Svemos miljöguide

Miljöhandlingsplan