Dokument för föreningen

Allmänt

Välj ett årtal

Ansökan lagledarlicens

Regler för tävlingar inom barnidrott i de nordiska länderna

Rätta upp funktionärs-/tränar-/barnledarlicenser 2024

Ansökan tävlingsledarlicens

Ansökan förtjänstmedalj

Ansökningsblankett statustävlingar

Checklista vid hantering av protester

Reseräkning fr o m 2024

Redovisningsblankett för elitförarmärke

Ansökan om tränar-/barnledarlicens

Utbildningsmanualer

Välj ett årtal

Mall inbjudan till utbildning

Upplägg Barnledarutbildning 2024

Upplagg Guldhjalmsutbildning

Upplägg Tävlingsledarutbildning 2024

Upplägg Tävlingsfunktionärsutbildning 2024

Anmälan till utbildning

Skapa utbildningskonto

Skapa administrera fysiska utbildningstillfällen

Fackmän enduro

Fackmän motocross

Manualer för Svemo TA

Välj ett årtal

Manual för resultathantering trial

Laganmälan och laghantering

Godkännande av tävling (Distriktsansvarig motocross)

Symbolförklaring administrationsstatus tävling

Seriehantering Svemo TA

06. Administrera tävling - Godkänna tilläggsreglerna och skriva tävlingsrapport

05. Administrera tävling - Resultat (förbereda och ladda upp)

04. Administrera tävling - Ställa in tävling eller flytta till ett annat datum

03. Administrera tävling - Arrangera tävling

02. Administrera tävling - Komplettering av tävlingsinformation

Dokument om säkerhet

Välj ett årtal

Handbok Säkerhet 2024

Svemo Krisplan

Checklista Krisnivå 3

Checklista Krisnivå 2

Checklista Krisnivå 1

Bilaga Svemo Krisplan - Kriskommunikation (stöd till mediaansvarig)

Bilaga Svemo Krisplan - Kom-ihåg-lista till funktionärer

Bilaga Svemo Krisplan - Telefonlista

Bilaga Svemo Krisplan - Loggbok allvarlig olycka

Incidentrapport asfalt

Dokument om miljö

Välj ett årtal

Affisch biologisk mångfald på motorbanor

Svemo Miljöpolicy

Affisch miljömatta och ljudmätning

Svemos miljöguide

Miljöhandlingsplan

Affischer

Välj ett årtal

Affisch biologisk mångfald på motorbanor

Affisch miljömatta och ljudmätning

Affisch QR kod Rapportera skada