Försäkringar för föreningen

RFs grundförsäkring för föreningar

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF:s Grundförsäkring” som är tecknad i Folksam och betald av RF. Försäkringen är ett grundskydd för föreningen och det är styrelsens ansvar att kontrollera om försäkringen måste kompletteras. Notera till exempel att denna försäkring inte omfattar föreningens egendom.

Ladda ner foldern om grundförsäkring för idrottsföreningar>>

Information om försäkringen på Folksams hemsida>>

Funktionärer med en funktionärslicens omfattas av Riksidrottförbundets (RFs) grundförsäkring för idrottsföreningar. På tävlingar och träningar utomlands omfattas funktinärer av RFs Olycksfallsförsäkring.

RFs olycksfallsförsäkring>>

Observera att försäkringens del om olycksfall inte avser aktiva idrottsutövare.

Tredje partförsäkring

Publik och övriga personer som befinner sig inom tävlings- och träningsområdet och inte omfattas av I RFs grundförsäkring omfattas i stället av en trejdepart försäkring Lagen om motortävlingsförsäkring, sporter på land.

Lagen om motortävlingsförsäkring, sporter på land>>

Vid försäkringsfrågor kontakta:

Magnus Öunapuu (motortävlingar, motorcykel, fastigheter, klubbfrågor)
Telefon: 0708-88 58 68
E-post: magnus.ounapuu@soderbergpartners.se

En hand lindas in i bandage.

Rapportera skada

Läs om vad föreningsansvarig/tävlingsledare/ supervisor/domare ska göra om olyckan är framme vid en tävling eller träning.

Rapportera skada