Vår idrottsutövning bidrar till biologiskt mångfald

Miljö

En sandbana i skogen bland massor gröna träd.

Senaste nytt

Klubbens miljöarbete

 

Det är av största vikt att varje klubb följer och lever upp till sin miljöpolicy. Det är nödvändigt att man sprider kunskaper om miljö inom sin klubb, då detta är en överlevnadsfråga. Ett exempel på gott miljöarbete inom klubben är att medlemmarna arbetar tillsammans för att begränsa ljudnivåerna och eventuell olägenhet för omgivningen.

Det är också viktigt att klubben är medveten om och känner till kommunens inställning i miljöfrågor.

Kommunernas miljöhandläggare har skiftande intresse och förståelse för motorsport. Ett viktigt ingångsvärde är därför att etablera bästa tänkbara kontakt med kommunens handläggare av miljöfrågor. Förmodligen kan det då konstateras att vi har gemensamma mål beträffande miljöarbetet. Gemensamma mål bäddar också för att kommunen kan komma att bidra till att angelägna miljöåtgärder kan genomföras på ett för klubben bra sätt.

Tips till dig som möter kommunen

Miljöpolicy klubbar

En obligatorisk punkt när klubben vill miljöcertifiera sin anläggning är att anta en miljöpolicy på klubbens årsmöte. (Se punkt 1:1 i miljörevisionsblanketten). Blanketten och handledning till blanketten och fler miljörevisionsblanketter hittar du under rubriken miljöcertifiera din anläggning..

För att underlätta för klubbarna finner ni nedan 3 klubbars miljöpolicy som förslag på hur en sådan kan utformas.

Miljöpolicy Huskvarna MK

Miljöpolicy Njurunda MK

Miljöpolicy Östra Göinge MK


Befattningsbeskr. miljöombud

En obligatorisk punkt för att klubben ska kunna miljöcertifiera är att en befattningsbeskrivning finns för miljöombudet. (Se punkt 1.3 i miljörevisionsblanketten)

För att underlätta för klubbarna finner ni nedan förslag från 2 klubbar hur en sådan kan utformas.

Njurunda MK Trialsektion (pdf)

Östra Göinge MK (pdf)


I Svemo miljöguide står följande:

Klubbens miljöombud

Klubbens styrelse är ytterst ansvarig för att klubbens verksamhet organiseras så att miljön störs så lite som möjligt. Styrelsen bör utse ett miljöombud som på styrelsens uppdrag handlägger miljöfrågorna och håller kontakt mellan klubben och:

  • Kommunen
  • Förbundet
  • Länsstyrelsens miljövårdsenhet, Naturvårdsverket och andra statliga myndigheter
  • Andra miljöorganisationer
  • Lokal press, radio och TV
  • Informatör och remissinstans i miljöfrågor

Här hittar du miljöguiden>>

 

Sveriges nationella miljömål

Sveriges nationella miljömål beskriver vad miljöarbetet ska leda till.

Läs mer om Sveriges 16 nationella miljömål och hur man ska nå dem på hemsidan miljömål.nu.

 

Mark och miljöskydd

För att förhindra spill av miljöfarliga vätskor i naturen i samband med utövande av motorsport ska miljömatta användas. Detta gäller såväl träning som tävling och det gäller på alla typer av underlag.

Mark och miljöskydd
Fyra supermoto hojar står under tälttak på varsinn miljömatta. Fotograf: Maeva Sponbergs
En supermotoförare på sin motorcykel på en väg mellan två gröna gräsfält. Fotograf: Maeva Sponbergs

Vårt miljöarbete

Svemo har arbetat med miljöfrågor sedan 1996 och har haft en miljökommitté sedan år 2000. Miljökommittén har en stark ställning inom Svemo och är i miljöfrågor överordnad annan organisation eller enskild inom Svemo och ansvarar direkt inför Svemo styrelse.

Vårt miljöarbete – förbundet