Egenkontroll

Miljö

Här finns information och  dokument som hjälp till klubbar vid egenkontroll.

Olika kommuner kan ha olika krav på hur man ska redovisa sin egenkontroll i klubben.

Svemo samarbetar sedan många år med Svenska Bilsportsförbundets (SBF) Miljökommitté.
SBF har med tillstånd av Trollhättans Stads miljökontor sammanställt en pärm för föreningar för att underlätta igångsättningen av arbetet med egenkontroll.

Observera att dessa dokument bara är ett stöd och att olika kommuner kan ha olika krav på redovisningens omfattning.

Svemo har krav på att föreningar ska miljöcertifiera sig enligt Svemos miljöcertifieringsblankett. Denna blankett är utformad efter förordningen om egenkontroll. Dokumenten nedan kan ses som en form av fördjupning.

Dokument Egenkontrollpärm

Välj ett årtal

Egenkontrollpärm 01.1 Information om egenkontrollpärm

Egenkontrollpärm 02.1 Sammanställning av lagar och regler för egenkontroll

Egenkontrollpärm 02.2 Rutin för lagbevakning

Egenkontrollpärm 02.3 Vägledning lagstiftning och regler

Egenkontrollpärm Innehållsförteckning

Egenkontrollpärm 13.1 Årsrapport miljöfarlig verksamhet

Egenkontrollpärm 12.1 Års-checklista för intern brandskyddskontroll

Egenkontrollpärm 11.3 Års-sammanställning av total avfallsmängd

Egenkontrollpärm 11.2 Journalblad farligt avfall

Egenkontrollpärm 11.1 Journalblad övrigt avfall