Miljöeffektbeskrivning

En miljöeffektbeskrivning (MEB) är en förenklad form av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som Svemo tagit fram tillsammans med Svenska Bilsportförbundet.

Att göra en MEB är att på ett mer strukturerat sätt förklara vad vår verksamhet har för miljöpåverkan genom klubbarbetet, klubbhuset, anläggningen och de arrangemang vi utför.

Dessutom är det viktigt att beskriva all samhällsnytta verksamheten har. Se i checklistan förslag på upplägg av en MEB. Under fliken ”Mer om MEB” nedan kan du läsa mer.

Checklista miljöeffektbeskrivning (MEB)

Mer om MEB

Först och främst måste anläggningen vara anmäld till kommunen, med en anmälan om C-verksamhet enligt miljöbalkens Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet (annars krävs dispens från Terrängkörningslagen mm). Kommunen måste sedan ge sitt medgivande för att man ska få bedriva verksamheten.

Nästa steg i ett proaktivt och ambitiöst miljöarbete är att öka kunskapen om verksamhetens miljöpåverkan vid just er bana. Detta för att bättre kunna möta framtida krav. Läs mer i dokumentet:

Mer om anmälan, tillstånd, miljöeffektbeskrivning (MEB) för motorklubbar