Projektstöd IF

Ett litet barn kör på en liten rosa motocross.

Syftet med projektstöden är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med RF,s Strategi 2025. Den övergripande målsättningen med stödet är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

Under perioden 2022-2023 kan föreningar söka stöd inom två huvudområden:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Mer om dessa finns att läsa i RF,s Regelverk, Riktlinjer och Strategi 2025 i länkarna nedan:

RF,s Regelverk för Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott 2022-2023>>

RF,s Riktlinjer för Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott 2022-2023>>

RF,s Riktlinjer för Projektstöd IF Anläggning 2022-2023>>

RF,s Strategiska Plan 2022-2025>>

Svemo styrelse har på förslag från Förtroenderådet och Projektgruppen beslutat att prioritera följande fyra sökbara områden.

  • Jämlik Idrott
  • Trygg Idrott
  • E-Bike
  • Ledarutbildningar
Behöver du hjälp med din ansökan!

Frågor?

All information om finns samlad i ”Svemo Handbok Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott”. Vi hoppas att den ska hjälpa er och underlätta vid ansökningar. Där framgår även vilka roller man måste ha inom föreningen för att kunna ansöka.

Handbok projektstöd IF