Projektstöd IF

Ett litet barn kör på en liten rosa motocross.

Syftet med projektstöden är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med RF,s Strategi 2025. Den övergripande målsättningen med stödet är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott är ett tvåårigt stödprogram som ska öka förutsättningarna för föreningar att utveckla sin verksamhet.

Tre huvudområden är sökbara för 2024 och 2025:

  • Implementering av nya tävling- och träningsformer
  • Trygg idrott
  • Utbildning

Mer om dessa finns att läsa i RF,s Regelverk, Riktlinjer och Strategi 2025 i länkarna nedan:

RF,s Regelverk för Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott 2024-2025>>

RF,s Riktlinjer för Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott 2024-2025>>

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer>>

RF,s Strategiska Plan 2022-2025>>

 

Behöver du hjälp med din ansökan!

Frågor?

All information om finns samlad i ”Svemo Handbok Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott”. Vi hoppas att den ska hjälpa er och underlätta vid ansökningar. Där framgår även vilka roller man måste ha inom föreningen för att kunna ansöka.

Handbok Projektstöd IF