Krisplan & beredskap

Det är viktigt att klubben förbereder sig på bästa sätt för eventuella allvarliga olyckor i samband med träning och tävling.

För att underlätta arbetet för klubbarna så har Svemo samlat ”bra att ha information” i en Svemo Krisplan, det är ett dokument som ska hjälpa klubbarna när olyckan är framme. Krisplanen ska vara en naturlig del i klubbens säkerhetsarbete, och det är viktigt att samtliga klubbar följer och arbetar efter den gemensamma krisplanen vid träning och tävling. Klubbens styrelse och dess tävlingsledare ansvarar gemensamt för att detta sker.

Respektive arrangerande klubb utser Beredskapsgrupper som är väl insatta i vad Krisplanen innehåller, samt vilket ansvar beredskapsgruppen har och vilka lämpliga åtgärder som ska vidtas vid olyckshändelser. Vi rekommendera även samtliga berörda att gå Grundutbildningen i Krishantering som finns i Utbildningsplattformen, Grundutbildning Krishantering>>

Nedan finns förutom krisplanen, även ett antal dokument som kan vara bra att skriva ut och ha lättillgängliga i samband med träning och tävling.

Svemo Krisplan>>

Checklistor för respektive tre krisnivåer.

Checklista krisnivå-1

Checklista krisnivå-2

Checklista krisnivå-3

Mallar tillhörande Svemo krisplan, bra verktyg att ha utskrivna i samband med tävlingar.

Kom-ihåg-lista till funktionärer>>

Loggbok-allvarlig-olycka>>

Telefonlista>>

Kriskommunikation>> (Stöd till medieansvarig)

Klubbplansch>> (Skriv ut klubbplanschen och fyll i era egna kontaktuppgifter, sätt sedan upp planschen på och omkring er bana). Om ni istället vill beställa tryckt exemplar skicka ett mejl till info@svemo.se