Att bli funktionär

Att bli tävlingsfunktionär

Tävlingsfunktionärsutbildningen arrangeras av respektive klubb för intresserade medlemmar.

Utbildningen innefattar två gemensamma träffar med mellanliggande självstudier.

Behörig att vara utbildare är licensierad tävlingsledare i den gren utbildningen berör.

I motocross och enduro krävs också examination av en utsedd fackman som deltar vid den avslutande gemensamma träffen.

Fackmän motocross>>

Fackmän enduro>>

Efter avslutad utbildning skickas ansökningsblankett underskriven av ordförande/sekreterare i de sökandes klubb, samt i motocross och enduro examinerande fackman till Svemo kansli. Ansökan skall vara gjord inom 36 månader efter avslutad utbildning.

Att bli tävlingsledare

Tävlingsledarutbildningen arrangeras centralt av distrikt eller sektion. Planerade utbildningstillfällen annonseras på respektive grens sida.

För att vara behörig att gå en tävlingsfunktionär skall deltagaren inneha en giltig tävlingsfunktionärslicens i den gren tävlingsledarlicensen ska gälla.

Sökande ska ha haft uppdrag som funktionär i tävlingsledningen (ex. biträdande tävlingsledare) vid minst tre tävlingar. Uppdrag från internationell, nationell eller enklare tävling räknas. Uppdrag från från klubbtävling räknas inte. Tre praktiska uppdrag per gren som ansökan avser krävs. Inga uppdrag får vara äldre än 36 månader vid ansökningsdatum.

Funktionär med aktuell tävlingsledarlicens i en gren kan lösa tävlingsledarlicens i annan gren om denne går tävlingsfunktionärsutbildningen samt har tre funktionärsuppdrag enligt ovanstående.

För att behålla tävlingsledarlicensen måste tävlingsledaren genomgå fortbildning minst en gång under licensperioden i grenen i fråga. Har man TL-licens i flera grenar måste man gå fortbildning i varje gren för att behålla respektive licens.

Efter avslutad utbildning skickas ansökningsblankett underskriven av ordförande/sekreterare i de sökandes klubb till Svemo kansli.

Att bli barnledare

Barnledarutbildningen arrangeras centralt av distrikt eller sektion. Planerade utbildningstillfällen annonseras på respektive grens sida.

Licensierad barnledare är behörig att genomföra guldhjälmutbildning (för barn från 5 upp till 12 års ålder) i sin klubb samt utfärda licens för dessa.

Förkunskapskrav för utbildningen är SISU:s utbildning ”Grundutbildning för tränare”.