Planerade utbildningar

Nedan hittar du de centralt arrangerade utbildningar som för närvarande finns planerade.

Listan uppdateras kontinuerligt med ytterligare utbildningar.

Vid varje kurs finns en ansvarig angiven som kan ge dig närmare besked om kursen.

Saknar du någon kurs i din gren eller ditt distrikt? Kontakta den angivna kontaktpersonen.

Utbildningar för tävlingsfunktionärer samt förarutbildningar för barn (guldhjälm) arrangeras av föreningen. Ta därför kontakt med din förening för information om dessa.

Grengemensamma utbildningar

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
Tävlingsledare Distansträffar:

230503 20-21

230507 18-20

230510 19.30-21

230514 18-19

Blivande tävlingsledare Inbjudan Mellersta norra distriktet/ Distansutbildning Lasse Nyberg

0738-054552

lasse@trialnews.nu

Tävlingsledare Datum kommer inom kort Blivande  Tävlingsledare Inbjudan kommer inom kort Västra distriktet/ Ulricehamn Maria Ivarsson

maria.ivarsson@svemo.se

Miljöombud Datum kommer inom kort Blivande miljöombud Inbjudan kommer inom kort Västra distriktet/ Distansutbildning Maria Ivarsson

maria.ivarsson@svemo.se

Besiktning/Ljudmätning Vår/Sommar 2023 Anmälan ej klar Västra distriktet/ Ej klart Maria Ivarsson

maria.ivarsson@svemo.se

Aquabike

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
Pernilla Ingvarsson

pernilla.ingvarsson@svemo.se

0703450173

Backe

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
 
           

Dragracing

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
Nya tekniker och fortbildning chefstekniker 1 april Tävlingsfunktionärer som vill bli tekniker på tävlingar och befintliga chefstekniker. Se inbjudan Gula villan, Sundsbruk Rejje Irén, rejje.iren@svemo.se
Nya tävlingsledare och fortbildning tävlingsledare 2 april Nya tävlingsledare och befintliga tävlingsledare Se inbjudan Gula villan, Sundsbruk Rejje Irén, rejje.iren@svemo.se
Fortbildning supervisors 19 april Befintliga supervisors Se inbjudan Teams, länk skickas efter anmälan Rejje Irén, rejje.iren@svemo.se
Nya tekniker och fortbildning chefstekniker 22 april Tävlingsfunktionärer som vill bli tekniker på tävlingar och befintliga chefstekniker. Se inbjudan Svemo kansli Rejje Irén, rejje.iren@svemo.se
Nya tävlingsledare och fortbildning tävlingsledare 23 april Nya tävlingsledare och befintliga tävlingsledare Se inbjudan Svemo kansli Rejje Irén, rejje.iren@svemo.se

Enduro

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
Fortbildning tävlingsledare 2023-03-25 Tävlingsledare enduro   Endurosektionen/Norrköping Patricia Eneroth
070-9983734
patricia.eneroth@svemo.se
Tävlingsledarutbildning 2023-04-19

2023-04-26

2023-05-03

2023-05-10

Blivande tävlingsledare enduro Inbjudan Övre Norra distriktet/ Distansutbildning Håkan Olsson

070-6073470

hakan.olsson@svemo.se

 

Barnledarutbildning Enduro Datum kommer inom kort Blivande barnledare Inbjudan kommer inom kort Västra distriktet/Ulricehamn Maria Ivarsson

maria.ivarsson@svemo.se

Isbana

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
 
           

Minimoto

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
           

Motocross

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
Barnledarutbildning MX Datum kommer inom kort Blivande barnledare MX Inbjudan kommer inom kort Västra distriktet /Ulricehamn Maria Ivarsson

maria.ivarsson@svemo.se

Fortbildning tävlingsledare MX Datum kommer inom kort Befintliga tävlingsledare MX Inbjudan kommer inom kort Västra distriktet /Ulricehamn Maria Ivarsson

maria.ivarsson@svemo.se

Tidtagning/Orbits för MX Datum kommer inom kort Nybörjare tidtagning Inbjudan kommer inom kort Västra distriktet/ Ulricehamn Maria Ivarsson

maria.ivarsson@svemo.se

Barnledareutbildning MX Tisdag 28 mars

Tisdag 4 april

Tisdag 18 april

Tisdag 25 april

Tisdag 2 maj

Blivande barnledare Inbjudan Övre Norra Distriktet/ Distansutbildning

Även för Nedre Norra Distriktets medlemmar

Håkan Olsson

hakan.olsson@svemo.se

Tävlingsledarutbildning MX Torsdag 20 april

Torsdag 27 april

Torsdag 4 maj

Torsdag 11 maj

Blivande tävlingsledare Inbjudan Övre Norra Distriktet/ Distansutbildning Håkan Olsson

hakan.olsson@svemo.se

Offshore

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
 
           

Roadracing

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
Förarutbildare 1 april Nya eller befintliga förarutbildare Se inbjudan Svemo kansli Fredrik Hansson, fredrik.hansson@svemo.se
Fortbildning chefstekniker 2 april Befintliga chefstekniker Se inbjudan Teams roadracing@svemo.se

Rundbana

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
 
           

Snöskoter

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
  Håkan Olsson

hakan.olsson@svemo.se

0706-073470

         

Svävare

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
 
           

Track Racing (Speedway, Isracing, Flat Track, Long Track)

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
Domarträff 2023-04-01 Domare Inbjudan utskickad Svemo ola.hansson@svemo.se
0705-935820
Lagledarträff 2023-04-02 Lagledare Inbjudan Svemo ola.hansson@svemo.se
0705-935820
Banchefsutbildning April Banchefer Inbjudan ej klar Svemo ola.hansson@svemo.se
0705-935820
Startassistentutbildning 2023-04-21–22 Startasistenter Inbjudan ej klar Svemo ola.hansson@svemo.se
0705-935820
Praktiskt utbildning Domare 2023-04-21–22 Nya domare INSTÄLLD Svemo ola.hansson@svemo.se
0705-935820
Chefsmekaniker träff 2023-04-21–22 Fortbildning Inbjudan ej klar Svemo ola.hansson@svemo.se
0705-935820
Registratorutbildning 2023-04-23 Nya/Fortbildning Inbjudan Svemo ola.hansson@svemo.se
0705-935820

 

Trial

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson