Planerade utbildningar

Nedan hittar du de centralt arrangerade utbildningar som för närvarande finns planerade.

Listan uppdateras kontinuerligt med ytterligare utbildningar.

Vid varje kurs finns en ansvarig angiven som kan ge dig närmare besked om kursen.

Saknar du någon kurs i din gren eller ditt distrikt? Kontakta den angivna kontaktpersonen.

Utbildningar för tävlingsfunktionärer samt förarutbildningar för barn (guldhjälm) arrangeras av föreningen. Ta därför kontakt med din förening för information om dessa.

Grengemensamma utbildningar

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
Orbitsutbildning 2024 vår (datum ej klart) Tidtagningsfunktionärer Inbjudan ej klar Västra distriktet/ (plats ej klar) Maria Ivarsson

maria.ivarsson@svemo.se

Besiktning/ljudmätning 2024 vår (datum ej klart) Besiktnings/ ljudmätningsfunktionärer Inbjudan ej klar Västra distriktet/ (plats ej klar) Maria Ivarsson

maria.ivarsson@svemo.se

Aquabike

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
Pernilla Ingvarsson

pernilla.ingvarsson@svemo.se

0703450173

Backe

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
 
           

Dragracing

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
Nya tekniker & fortbildning chefstekniker 24 april 2024 Nya tekniker & befintliga chefstekniker Se inbjudan Teams Reinhold Irén, rejje.iren@svemo.se
Nya tävlingsledare & fortbildning 25 april 2024 Nya & befintliga tävlingsledare Se inbjudan Teams Reinhold Irén, rejje.iren@svemo.se

Enduro

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson

Isbana

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
 
           

Minimoto

Utbildning Datum Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
         

Motocross

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
Fortbildning Tävlingsledare MX 2024-04-07 Licensierade tävlingsledare MX Intresseanmälan MX-sektionen/Jönköping Malin Nylund malin.nylund@svemo.se
Fortbildning Tävlingsledare MX 2024-04-10 19.00-22.00 Licensierade tävlingsledare MX Inbjudan och information Övre norra distriktet/Distans Håkan Olsson hakan.olsson@svemo.se

Offshore

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
 
           

Roadracing

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
Nya tekniker 27 april Nya tekniker i RR-klubbar Se inbjudan Scandinavian Raceway Mejla till teknikerroadracing@svemo.se vid frågor.

Rundbana

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
 
           

Snöskoter

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
  Håkan Olsson

hakan.olsson@svemo.se

0706-073470

Svävare

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
 
           

Track Racing (Speedway, Isracing, Flat Track, Long Track)

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson
Nya Chefstekniker 2024-04-27 Blivande Chefstekniker Inbjudan Vetlanda ola.hansson@svemo.se
0705-935820
Fortbildning Chefstekniker 2024-04-27 Chefstekniker Inbjudan Vetlanda ola.hansson@svemo.se
0705-935820
Startassistentutbildning 2024-04-27 Befintliga och nya Startassistenter Inbjudan Vetlanda ola.hansson@svemo.se
0705-935820
Banskötarutbildning 2024 vår Banskötare Inbjudan ej klar Plats ej klar ola.hansson@svemo.se
0705-935820

 

Trial

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör/Plats Kontaktperson