Inom Svemo finns det en rad olika utmärkelser som kan tilldelas personer för olika insatser och meriter.

Utmärkelser

Sidhuvud

Elitförarmärket

Detta märke tilldelas förare/navigatörer/passagerare som erövrat poäng i sitt utövande och har redovisat dessa poäng för sin klubb. För att räkna ut poängen läs kapitel 11 i SPAR

Märket är inte bara en utmärkelse det ger också fritt inträde till nationella tävlingar sanktionerade av Svemo. När innehavaren av elitförarmärket passerat 50 år får man även fritt inträde på VM-, EM-, GP-tävlingar samt vissa specialarrangemang då dessa arrangeras av Svemo eller av klubbar som är medlem av Svemo. Beställning av biljett till sådan tävling skall i god tid före göras hos Svemo kansli.

Mer information om Elitförarmärket finner du i SPAR 11:
https://regler.svemo.se/stadgar-och-spar/spar

För att ansöka om Elitförarmärket, fyll i denna blankett tillsammans med din klubb:
https://cms.svemo.se/wp-content/uploads/2022/11/poanglista_elitforarmarke_rev22.pdf

Elitförarmärket delas ut vid Svemos Förbundsmöte.

Förtjänstmedalj

Svemo förtjänstmedalj, som utdelas i guld, silver och brons är instiftad för att tilldelas person som bevis på tacksamhet för långvariga, nitiska och framgångsrika insatser för motorsport.

Medaljen i guld efter uppoffrande och framgångsrikt arbete för motorsport inom förbund eller förening under minst 20 år.
Medaljen i silver efter uppoffrande och framgångsrikt arbete för motorsport inom förbund eller förening under minst 15 år.
Medaljen i brons efter uppoffrande och framgångsrikt arbete för motorsport inom förbund eller förening under minst 10 år.

Förslag om utdelning av förtjänstmedaljen kan väckas av medlem i förbundsstyrelse, av SDF-styrelse eller av föreningsstyrelse.
Ansökan om förtjänstmedaljer ska vara kansliet tillhanda senast två månader innan utdelning. Om guldmedalj önskas utdelad på Svemo Förbundsmöte, ska ansökan vara kansliet tillhanda senast 31 december året innan förbundsmöte äger rum.

Mer information om de olika förtjänstmedaljerna finner du i SPAR kapitel 12:
https://regler.svemo.se/stadgar-och-spar/spar

För att ansöka om Förtjänstmedalj i guld, silver eller brons, fyll i denna blankett som sedan ska undertecknas av din klubb, distrikt och sedan förbundsstyrelsen.
Blankett för förtjänstmedalj (PDF)

Förtjänstplakett

Svemo förtjänstplakett utdelas till personer, föreningar, företag e t c vilka befrämjat motorsport genom förtjänstfulla och aktiva insatser oberoende av tidslängd. Plaketten graveras med mottagarens namn och årtal.

Motiverat förslag om utdelning av plakett kan väckas av föreningsstyrelse, SDF-styrelse eller förbundsstyrelse samt av förbundets sektioner, kommittéer, nämnder, kansli och FörbundsAB.

Mer information om förtjänstplakett finner du i SPAR kapitel 12:
https://regler.svemo.se/stadgar-och-spar/spar

För att ansöka om Förtjänstplakett, fyll i denna blankett som sedan ska undertecknas av din klubb, distrikt och sedan förbundsstyrelsen.
Blankett för förtjänstplakett (PDF)

Kunglig medalj

Sveriges Motorfederations Kungliga Medalj (med motorfederation avses de tre motorsportförbunden; Svenska Bilsportförbundet, Svenska Motorsportförbundet och Svenska Flygsportförbundet). Kungliga Medaljen är instiftad för att utdelas till person som under en lång följd av år nedlagt ett hängivet, förtjänstfullt samt framgångsrikt arbete för motorsportens främjande och därmed gjort sig förtjänt av federationens stora tacksamhet och erkänsla.

Förslag till medaljkandidat kan väckas av ordinarie ledamot i respektive förbunds styrelse. Sådant förslag – åtföljt av motivering – skall godkännas av berört förbunds styrelse och insändas till sammankallande i Kungliga Medaljkommittén. Föreslås flera personer skall det anges i vilken ordning de skall komma i fråga.

Mer information om Kunglig Medalj finner du i SPAR kapitel 12:
https://regler.svemo.se/stadgar-och-spar/spar