Förändrade regler för högsta tilllåtna ljudnivå fr.o.m. 2025

Sänkta ljudnivåer är en mycket viktigt fråga och med anledning av att det internationella förbundet FIM, uppdaterat sitt regelverk för högsta tillåtna ljudnivåer för Motocross med start att gälla fr.o.m. 1 januari 2025, väljer vi att följa dem, vilket innebär nedanstående förändringar: (ny regeltext anges med fet stil.)

 

SR Motocross § 3.2.1 Ljudmätning enligt 2 meter max

Förare som efter heat aktivitet överskrider 114+1dB/A (115dB/A) i ljudnivå skall bestraffas med 1 minuts tillägg på totaltiden i aktuellt heat (gäller både 2-takt och 4-takt).

Ljudnivå:

Högsta tillåtna ljudnivå är A enligt följande:

Ljudmätning vid besiktning före heat: (112dB/A + 2dB/A) / Ljudmätning efter heat aktivitet: (114dB/A + 1dB/A)
För övriga tävlingar (Classic) gäller 115dB/A

FIM´s ljudmätningsregler med 2 meter max på samtliga tävlingar. Den tidigare mätmetoden (med varvtalsmätning) gäller då endast Veteranmotorcyklar.

Fr.o.m. 2025 gäller nedanstående för ljudnivåer för samtliga maskinklasser, oavsett maskinstorlek/kubikantal (cc) för både 2-, och 4-taktsmaskiner:
Ljudmätning vid besiktning/före aktivitet: 109dB/A + 2dB/A tolerans (max 111dB/A)
Ljudmätning efter aktivitet: 111dB/A + 1dB/A tolerans (max 112dB/A)