Årsmötesprotokoll 2024

Nu finns årsmötesprotokollet att läsa för 2024.

Årsmötesprotokoll 2024