Ansökan om förtjänstmedaljer och förtjänstplaketter

I samband med Förbundsmötet delar Svemo ut förtjänstplaketter och förtjänstmedaljer i guld till våra medlemmar. Innan 31 december 2023 ska ansökningar för Förtjänstmedalj Guld vara inskickad till kansliet.

Förtjänstmedalj

Denna medalj, som utdelas i guld, silver och brons är instiftad för att tilldelas person som bevis på tacksamhet för långvariga, nitiska och framgångsrika insatser för motorsporten.

Förslag om utdelning av förtjänstmedaljen kan väckas av medlem i förbundsstyrelse, av SDF-styrelse eller av föreningsstyrelse. Beslut om utdelning av förtjänstmedaljen i guld kan endast fattas av förbundsstyrelsen, som kan inhämta SDF-styrelsens yttrande. Beslut om utdelning av förtjänstmedaljen i silver och brons kan även fattas av SDF-styrelse.

Ansökan om förtjänstmedaljer ska vara kansliet tillhanda senast två månader innan utdelning.
Om guldmedalj önskas utdelad på Svemo Förbundsmöte, ska ansökan vara kansliet tillhanda senast 31 december 2023.

Blankett för att ansöka om förtjänstmedalj (PDF)

 

Förtjänstplakett

Svemo förtjänstplakett utdelas till personer, föreningar, företag e t c vilka befrämjat motorsport genom förtjänstfulla och aktiva insatser oberoende av tidslängd. Plaketten graveras med mottagarens namn och årtal.

Motiverat förslag om utdelning av plakett kan väckas av föreningsstyrelse, SDF-styrelse eller förbundsstyrelse samt av förbundets sektioner, kommittéer, nämnder, kansli och FörbundsAB.

Beslut om utdelning av förtjänstplaketten kan endast fattas av förbundsstyrelse.

Blankett för att ansöka om förtjänstplakett (PDF)

 

Fullständigt regelverk gällande utdelning av medaljer och plaketter finner ni i SPAR kapitel 12 (ny sida).

Ordförande delar ut förtjänstmedalj.
Ordförande delar ut förtjänstmedalj.