Ansökningsperioden till Svemo Challenge har passerat

Tack för alla ansökningar till Svemo Challenge!

Tack för alla ansökningar till Svemo Challenge!

Vi vill meddela att ansökningsperioden för Svemo Challenge nu har passerat.
Här är den aktuella processen framöver:

  • Sektioner/sportansvariga har mottagit information om vilka förare som har ansökt inom deras sport.
  • Sektioner/sportansvariga nominerar förare baserat på deras prestationer och potential inom sporten.
  • Fyskoordinator och ansvarig för elitutveckling granskar förarnas behov enligt deras ansökningar.
  • Samtliga förare kommer att få besked om de blir kallade till intervju eller inte. Intervjuerna kommer att genomföras via Teams och äga rum i slutet av augusti.
  • Efter intervjuerna kommer urvalet av förare som ska delta i Svemo Challenge att göras, där vi beaktar både förarnas individuella behov och vad Svemo Challenge kan erbjuda.

Vi kommer att ha högst 12 förare som deltagare i Svemo Challenge. Denna grupp kommer att träffas för första gången under helgen 10-12 november 2023 på Bosön.

Vi uppskattar ert engagemang och ser fram emot att träffa er förare.
Lycka till!

Martin Janzon hjälper en av förarna i Svemo Challenge att lyfta tyngder
Matilda genomför rörelseanalys hos sjukgymnasterna på Bosön