Antidoping medicinsk dispens (TUE)

För er som tar medicin är det viktigt att ni tar ansvar för vad ni stoppar i er kropp. Det är alltid viktigt att ha en dialog med er behandlande läkare, och det är möjligt att söka medicinsk dispens. Beroende på vilken nivå ni befinner er inom er idrott så finns det olika krav på när ni ska ansöka om medicinsk dispens.

OBS! VIKTIGT: Om ni har fått medicinsk dispens (TUE) beviljad av Svenska NADO (Antidoping Sverige) gäller denna dispens även vid tävlingar som sanktioneras av FIM Europe.
Om ni har frågor kan ni kontakta Annika Pettersson, Antidopingansvarig Svemo kansli, via e-post på annika@svemo.se

Svemo kör rent!

Antidoping

Läs mer på vår sida om antidoping.

Antidoping
VM-medaljer av olika valörer
Logotyp för Antidoping Sverige