Aquabike-rådet 2023

Med glädje har vi nöjet att presentera Aquabike-rådet.

För att fortsätta att utveckla och förbättra vår sport, har vi samlat en grupp dedikerade individer som redan har bidragit till sportens utveckling.

Rådet samarbetar med Vattensportsektionen för att tillhandahålla insikter och perspektiv på frågor som rör vår sport. Genom regelbunden och öppen kommunikation mellan sektionen och rådet, hoppas vi uppnå en gemensam förståelse.

Vidare hoppas vi att rådet kan bidra till att stärka aquabike-samhället genom att ta emot feedback från medlemmar och hjälpa till att organisera aktiviteter.

 

Aquabike-rådet 2023

 

Sammankallande:              Klubb:

Eric Jacobsson                    Kumla

 

Ledamöter:

Håkan Borgström             Orust

Tomas Klinteberg              Orust

Kristian Stenborg              Orust

Johan Johansson               Orust

Oscar Helgesson                Lidköping

Erik Persson                       Gävle

Mikael Lundblad               Gävle

 

Gäster som bjuds in till samtliga möten:

Mats Örtendahl                  Representant för Vattensportssektionen

Jonas Nordberg                  Representant för SVEMO

Två vattenskoterförare sträcker ut var sin hand till varandra
Elin Persson