Återstartstöd (RF) & Aktivitetsstöd (Svera)

Sidhuvud
  1. Återstartsstöd 2023 från RF

 

Arrangörsstöd:

 

För vattensporterna finns det möjlighet att ansöka om ett arrangörsstöd för att täcka delar av kostnaderna för räddningsteam och/eller ambulans i samband med ett arrangemang, detta då vi vet att det är en stor kostnad för alla arrangörer och att de kan bli avgörande om arrangemanget går att genomföra eller inte. Detta för att stödja aktiviteter så vi får fart på båtsporten igen efter år av stiltje.

 

Stöd för funktionärsutbildning:

 

För de klubbar som skickade deltagare till funktionsärsutbildningen i Oslo mars 2023 kommer de skickas ut en faktura för att täcka boende.

De deltagare i kursen som företräder Svemo som ”Supervisors” under våra arrangemang står Vattensport sektionen för deras deltagande i kursen. För övriga deltagare kan de föreningar som får/fått en faktura komplettera ansökan i Återstartsstödet för att täcka deltagarkostnaden för funktionärsutbildningen. Det är RFs regelverk som gör att vi måste skicka ut fakturor till föreningarna och sedan återbetala via återstartstödet efter inkommen ansökan.

 

Årets återstartsstöd är minskat och är knappt hälften av 2022 år. Sista ansökningsdag är 30 juni 2023 för att snabbt få ut dem tidigt på säsongen. Återstartsstödet är ett tillfälligt ekonomiskt arrangörsstöd som syftar till en återstart och omstart av idrotten efter pandemin. Stödet kan användas fram till 31 december 2023.

 

 

Handbok återstartsstöd >> 

Ansökningsblanket >>

 

 

    2.  Aktivitetsstöd för att stimulera båtracing

 

Vid det föreningsmöte som arrangerades i idrottens hus den 15 april hoppades vi på fler förslag på hur vi kan hjälpa föreningar och stötta återstart av båtsporten.

Vi arbetar med olika förslag som inkom men vill även öppna för att föreningarna ansöker om aktivitetsbidrag för de av SVERAS årsmöte tilldelade

extra pengarna för sportslig båtaktivitet.  Bidraget går att söka fram till 31 oktober på bifogad ansökningsblankett,

 

Svera ansökningsblankett>>