Dags att söka deltävling i SM och USM 2024

Svemo Endurosektion söker nu arrangörer till 2024 års deltävlingar i USM samt SM/JSM/VRM enduro.

Målet är att vi kan köra minst sex deltävlingar i respektive mästerskap. Senast 30 September vill vi ha in er ansökan.

Vi ser gärna att arrangörer av SM/JSM planerar för att köra två dagar lika som i EM/VM, detta är dock inget krav för att få en tävling men vi hoppas kunna köra en eller två sådana.

Ett annat alternativ som varit populärt är att köra USM på lördag och SM/JSM/VRM på söndag, vi ser gärna några sådana helger också.

Slutligen då arrangörer som önskar köra en endagars tävling i antingen USM eller SM/JSM/VRM.

Vad krävs för att arrangera en tävling SM/JSM/VRM tävling?
Ett banvarv innehållande 3-4 specialprov med en total åktid på varvet inklusive prov, transport, service på minst ca 120-150 minuter.
En depåyta som rymmer ca 250-300 förare där man kan räkna ca 70m2/förare i utrymme + genomfartsvägar. Depåutrymmet bör vara relativt samlat och en del av utrymmet kommer husera teamdepån där nästan halva startfältet håller till.

Specialproven bör vara av skiftande typ.
Åktiden på proven bör vara mellan ca 2-13min.

Om möjligt bör delar eller hela transportspåret gå i terräng men det är inget krav.
Tänk på att en transportloop kan användas flera gånger under varvet för att få mer längd i banan.

Startavgifterna i SM/JSM/VRM kommer 2024 att vara 900:- för endagarstävling samt 1400:- för tvådagarstävling. Av det behåller arrangören 700:- respektive 1100:-. Den övriga delen går till att finansiera tidtagning, radio, courseinspector och resultat som alltså arrangören ej betalar något för.
Breddklass kan inbjudas till tävlingen och startavgiften är där 650/1000:- varav arrangör erhåller 450/700.

Mer om att arrangera ett SM finns i arrangörsmanualen, den kan du läsa på www.endurosm.se

 

Vad krävs för att arrangera en tävling USM tävling?
Ett banvarv innehållande 2-4 specialprov med en total åktid på varvet inklusive prov, transport, service på minst ca 60-80 minuter.
En depåyta som rymmer ca 140 förare där man kan räkna ca 70m2/förare i utrymme + genomfartsvägar. Depåutrymmet bör vara relativt samlat.

Specialproven bör vara av skiftande typ.
Åktiden på proven bör vara mellan ca 2-13min.
Hela banan måste gå på inhägnat område!

Om möjligt bör delar eller hela transportspåret gå i terräng men det är inget krav.
Tänk på att en transportloop kan användas flera gånger under varvet för att få mer längd i banan.

Startavgifterna i USM kommer 2023 att vara 650:- Av det behåller arrangören 500:- . Den övriga delen går till att finansiera tidtagning, radio och resultat som alltså arrangören ej betalar något för.
USM som körs under skoltermin ser vi gärna förläggs på Söndag för att minska ledighet för barnen från skolan.


När ni söker ska MINST två alternativa helger väljas.
Valbara helger framgår i formuläret
Har ni några funderingar kring detta med att arrangera så tveka inte att kontakta SM Samordnare Marcus Frändén på tel: 070-533 16 41 eller 
marcus.franden@svemo.se

Ansökan görs här: https://forms.gle/i4XH4xGqniC2EJ6v8     SENAST 30 September