Disciplinnämndens beslut i bestraffningsärende

Disciplinnämndens ärende 02/2023 (Roadracing) 

Svemos Disciplinnämnd har den 18 oktober 2023 ådömt Nils Jadermark, medlem i Karlskoga Motorförening, avstängning under en period om 2 månader för brott mot 14 kap. 2 § 7 p. RF:s stadgar (otillbörligt uppträdande mot funktionärer) i samband med SM i Roadracing deltävling 4 på Falkenbergs Motorbana den 26 – 27 augusti 2023.

Avstängningen påbörjas den 1 maj 2024 kl. 12.00 och avslutas den 1 juli 2024 kl. 12.00.

Avstängningen innebär att Nils Jadermark under avstängningstiden inte får delta i tävling eller uppvisning, eller träning på av Svemo godkända banor, eller utöva uppdrag som lagledare eller annan typ av funktionär, inom motorsport som organiseras av Svemo.