Ersättning för Deltagande i X-trial SM 2024

Trailsektionen i dialog med elitgruppen, meddelar att det nu finns en ersättning för deltagande i X-trial SM 2024. Ersättningen är fastställd till 2000 kr och administreras av elitgruppens förbundskapten, Marcus Eliasson.

Denna ersättning är ett led i att stödja och uppmuntra deltagande i årets X-trial SM. För att få ut ersättningen behöver deltagare kontakta Marcus Eliasson för att erhålla blankett samt  information. 

Vänligen kontakta Marcus Eliasson på Marcus@eliassonevent.se.