Förnya ditt startnummer innan sista januari

Fram till den 31 :e januari har du möjlighet att förnya ditt startnummer. Förnyar du inte ditt startnummer blir det tillgängligt för alla att välja. Vill du ha ett nytt startnummer, kan du göra detta först den 1 februari.

Du kan förnya ditt startnummer utan att köpa licens.

Logga in i Svemo-TA och klicka på knappen startnummer.